Την Τρίτη συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Την Τρίτη συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Την Τρίτη το μεσημέρι συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, με τα κάτωθι θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα εκτός από το τελευταίο που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για “Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών διακοσμητικών ειδών έτους 2020”.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση η μη πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθειας κάδων απορριμμάτων”.

ΘΕΜΑ 3o: Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έργα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός υπόλογού για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για έργα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

ΘΕΜΑ 5o: Καθορισμός των όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Βρυσιών, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων.

ΘΕΜΑ 6o: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων 5Χ5 της πόλης των Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή παιδικών χαρών 2018”.xx

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) και παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: “Κατασκευή παραδοσιακής κρήνης στα πλατάνια της πλατείας Καραϊσκάκη”.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο “ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (Ο.Τ. Γ 305Ε & Γ 305 Ζ)”.

ΘΕΜΑ 12o: Αναστολή ανατρεπτικών προθεσμιών που αφορούν διαγωνισμούς δημοσίων έργων.

ΘΕΜΑ 13o: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την “Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 14o: Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση “Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)”.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση α) τεχνικής περιγραφής β) όρων διεξαγωγής διαγωνισμού και γ) επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, της υπηρεσίας με τίτλο Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη φακέλου “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”.

ΘΕΜΑ 16o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.

ΘΕΜΑ 17o: Αίτημα της εταιρείας ΑΙΓΛΗ ΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ