Με 23 θέματα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη Featured


Με 23 θέματα εντός ημερήσιας διάταξης και 1 εκτός κλήθηκε να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων το μεσημέρι της Τρίτης, όπου και όλα τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα εκτός ενός που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και άλλο ένα που πήρε αναβολή.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βάιος Νικολάου άνοιξε την συνεδρίαση με ευχές για καλό έργο στη νέα Αντιδήμαρχο που προσφάτως ανέλαβε καθήκοντα, κ. Κωνσταντίνα Μπένου.

Η κ. Μπένου ευχαρίστησε τον κ. Νικολάου και τον Δήμαρχο Φαρσάλων κ. Άρη Καραχάλιο για την εμπιστοσύνη που της έδειξε με την απόφαση αυτή.

Τη στιγμή εκείνη ο Δήμαρχος ενημερώθηκε για το τριήμερο εθνικό πένθος που κήρυξε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά ανέβαλε το προγραμματισμένο πανηγύρι που είχε προγραμματιστεί ενόψει της γιορτής της Αγίας Παρασκευής.

Απόντες της συνεδρίασης
Ταστεμίρογλου Σοφία, Δερλός Κων/νος, Γιαχνής Κων/νος, Τσιάμπας Σπύρος, Καπετάνος Χρήστος, Γκίζας Δημήτριος, Νταφόπουλος Γεώργιος, Παπανικολάου Κων/νος, Ίφου Μαρία, Πατσιούρας Βασίλειος, Αρσενόπουλος Γεώργιος, Συροπούλου Δέσποινα, Πουλαράκης Σταύρος.

Θέματα εντός ημερήσιας διάταξης
1) Έγκριση της με αριθμό 131/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί: “Αξιολόγησης προσφορών για τη δανειοδότηση σύμβασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων”.
2) Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
3) Έγκριση 1ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού, του έργου με τίτλο: “Ανακατασκευή τεχνικής διάβασης Αγ. Αντωνίου”.
4) Έγκριση 1ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού, του έργου με τίτλο: “Ανακαίνιση WC Δημοτικού Σχολείου Ναρθακίου”.
5) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου στα δημοτικά κτίρια”.
6) Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση Υδρευτικού αγωγού Ναρθάκιο-Φάρσαλα”.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
7) Λήψη απόφασης επί ένστασης – αντίρρησης του Χρήστου Βότση, που αφορά την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Φαρσάλων στο Ο.Τ. 423 (εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Το θέμα αναβλήθηκε.
8) Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
9) Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων (Β’ τριμήνου), ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
10) Έγκριση παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε δημότη για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας.
11) Έγκριση άμεσης επιχορήγησης πλημμυροπαθών Τ.Κ. Βαμβακούς, της 7ης και 8ης Ιουλίου 2018.
12) Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης εγκαινίων νέας αρχαιολογικής έκθεσης με τίτλο: “Κάστρο Καλλιθέας Ματιές σε μια αρχαία πόλη” και διάθεσης πίστωσης.
13) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Διεθνές Συνέδριο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Μπέλφαστ 1-4/10/2018) και μετακίνησης αιρετών του Δήμου (εισήγηση Δήμου: Στρατηγικός σχεδιασμός και δράσεις ενσωμάτωσης Ρομά) και διάθεση πίστωσης.
14) Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών εκτός Δήμου.
15) Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους, στις συνεδριάσεις-ορισμός δικαιούχων-προσδιορισμός αποζημίωσης και ορισμός διαστημάτων καταβολής της αποζημίωσης.
16) Λήψη κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση, χωροθέτηση και λειτουργία, της ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού, Δ.Ε. Ενιπέα, Δήμου Φαρσάλων.
17) Συγκρότηση επιτροπής ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού, Δ.Ε. Ενιπέα, Δήμου Φαρσάλων.
18) Ορισμός ορκωτών λογιστών και καθορισμός αμοιβής, για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) έτους 2017.
19) Έγκριση της με αριθμό 57/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα: “Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικ. έτους 2018 (πέμπτη)”.
20) Συμπλήρωση της με αριθμό 156/2018 ΑΔΣ που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για τις ανάγκες Πυρασφάλειας.
21) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης Ν. Λάρισας “ΟΡΦΕΑΣ”- Ο.Κ.Α.Ν.Α.
22) Έγκριση ή μη λύσης σύμβασης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης 25,00 στρεμμάτων που βρίσκεται στην τοποθεσία “Αλώνια” του οικισμού Αγ. Χαράλαμπος της Τ.Κ. Ερέτρειας Δήμου Φαρσάλων.
23) Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση της με αριθμό 27/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τ.Κ. Βασιλί” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

     

Login to post comments
back to top

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΙΚΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Κωδικός: