Σημαντικές εγκρίσεις


Εχθές συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, με 9 θέματα, όπου μεταξύ αυτών αρκετά σημαντικά για την περιοχή μας.

Πρόκειται για:
-Έγκριση διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησή του, ως χώρου Αρχαιολογικής συλλογής-εργολαβία” (αριθ. 19/2017 μελέτη/ποσού 1.050.000,00€).
-Έγκριση διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια –Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» (αριθ. 21/2018 μελέτη/ποσού 320.000,00€) και ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού.
-Έγκριση διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αστικές Αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων II (Ο.Τ 305Ε και 305Ζ)» (αριθ. 24/2017 μελέτη/ποσού 600.000,00€).
-Έγκριση Διακήρυξης διαγωνισμού του έργου “Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Πολυδάμαντα στη θέση "Βλαχόστρατα" του Δήμου Φαρσάλων” (αριθ. 28/2018 μελέτη, ποσού 868.000,00 ευρώ).

Τα θέματα όλα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Login to post comments
back to top

Κωδικός: