Με 26 θέματα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Featured

Με 26 θέματα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Την Τρίτη το μεσημέρι συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, με τα κάτωθι θέματα που ψηφίστηκαν όλα ομόφωνα:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, συνοπτικού διαγωνισμού για “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων”.
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για “Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου έτους 2019-2η Ομάδα: Βιβλία-Έντυπα”.
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου”.
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας”.
ΘΕΜΑ 5o: Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έργα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας χαμηλής όχλησης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου.
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας χαμηλής όχλησης στην Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου.
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας χαμηλής όχλησης στην Τοπική Κοινότητα Νεραΐδας.
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας χαμηλής όχλησης στην Τοπική Κοινότητα Υπέρειας.
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τ.Κ. Βασιλί”.
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση υπόστεγου φύλαξης αρχαιοτήτων Σκοτούσσας”.
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Κατασκευή Πεζοδρομίων οδού Κανάρη”.
ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Τοίχος αντιστήριξης οδού Αθηνάς και διαμόρφωση περιοχής πλατείας (Γλαύστονος-Καναδά)”.
ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση του παλαιού Δημ. Σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησή του, ως χώρου Αρχαιολογικής συλλογής - εργολαβία”.
ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Κατασκευή Παραδοσιακής Κρήνης στα Πλατάνια της Πλατείας Καραϊσκάκη” (αριθ. μελ. 3/2019-ποσού 7.192,00€).
ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Μικρά Τεχνικά Έργα Υποδομών Οδοποίιας” (αριθ. μελ. 5/2019-ποσού 70.000,00€).
ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Μικρά Έργα Ηλεκτροφωτισμού” (αριθ. μελ. 6/2019-ποσού 30.000,00€).
ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή Πλατείας Πολυδαμείου” (αριθ. μελ. 7/2019-ποσού 50.000,00€).
ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή των Αθλητικών Εγκαταστάσεων 5Χ5 της πόλης των Φαρσάλων” (αριθ. μελ. 11/2019-ποσού 60.000,00€).
ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Εργασίες Επισκευής Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Σταυρού” (αριθ. μελ. 12/2019-ποσού 20.000,00€).
ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Εργασίες Συντήρησης και επισκευής Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας” (αριθ. μελ. 13/2019-ποσού 7.200,00€).
ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Εργασίες Ανακαίνισης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αχιλλείου” (αριθ. μελ. 14/2019-ποσού 7.000,00€).
ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση και διασύνδεση της πλατείας Τ.Κ. Ναρθακίου έως την εκκλησία” (αριθ. μελ. 4/2019-ποσού 25.000,00€).
ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Ασφαλτόστρωση οδών στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Φαρσάλων” (αριθ. 15/2019 μελέτη/ποσού 400.000,00€).
ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Ασφαλτόστρωση Κτηνοτροφικής οδοποιίας Τοπικής Κοινότητας Σκοπιάς” (αριθ. 10/2019 μελέτη/ποσού 198.000,00€).

Login to post comments
back to top

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΙΚΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Κωδικός: