Με 13 θέματα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Με 13 θέματα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Την Τρίτη το μεσημέρι συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με 13 θέματα, τα οποία και ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Τα θέματα ήταν:
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων”.
ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, συνοπτικού διαγωνισμού για “Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου”.
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, συνοπτικού διαγωνισμού για “Προμήθεια λαμπτήρων-Ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών διακοσμητικών ειδών έτους 2017”.
ΘΕΜΑ 4o: Σύνταξη ονομαστικής κατάστασης απόρου για παροχή οικονομικής ενίσχυση.
Εισηγητής 1-4 θεμάτων: Αλειφτήρας Σωκράτης, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.
ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Εργασίες Συντήρησης και επισκευής Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας”.
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση και διασύνδεση της πλατείας Τ.Κ. Ναρθακίου έως την εκκλησία”.
ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τ.Κ. Βασιλί”.
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Διαμόρφωση υπόστεγου φύλαξης αρχαιοτήτων Σκοτούσσας”.
ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Υποδομές φυσικού αερίου στα Δημοτικά κτίρια”.
ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Τοίχος αντιστήριξης οδού Αθηνάς και διαμόρφωση περιοχής πλατείας (Γλαύστονος-Καναδά)”.
ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή Πεζοδρομίων οδού Κανάρη”.
Εισηγητής 5-11 θεμάτων: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 12o: Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για το αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Φαρσάλων.
ΘΕΜΑ 13o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.
Εισηγητής 12-13 θεμάτων: Καραχάλιος Αριστομένης, Πρόεδρος.

Login to post comments
back to top

Κωδικός: