Οι νέες εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φαρσάλων

Οι νέες εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φαρσάλων

Παρουσιάζουμε σήμερα την τεχνική μελέτη που εγκρίθηκε σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο και επομένως παίρνει τον δρόμο της δημοπράτησης για την κατασκευή του.

Η μετεγκατάσταση του νέου Πυροσβεστικού Κλιμακίου σε νέες εγκαταστάσεις που ανήκουν στον Δήμο Φαρσάλων, πρόκειται να γίνει πίσω περίπου από το 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο σε δημοτικό οικόπεδο.

Με την υλοποίηση αυτού του έργου απελευθερώνεται το ιστορικό 1ο Δημοτικό Σχολείο και μετατρέπεται στο πολυπόθητο μουσείο που εδώ και δεκαετίες αναμένουμε.

Γενικά Στοιχεία
ΕΡΓΟ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση του Πυροσβεστικού σταθμού στα Φάρσαλα του Δήμου Φαρσάλων.

Οι εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σε ιδιόκτητο του Δήμου οικόπεδο, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με την υπ’ αριθ. 2/1995 Πράξη Εφαρμογής., εμβαδού 1460.77 τ.μ. στο Ο.Τ. 220 με αριθμό οικοπέδου 02.

Το οικόπεδο δυτικά συνορεύει με εγκαταστάσεις γυμναστηρίου, νότια και ανατολικά με κατοικίες και βόρεια με ρέμα και σε συνέχεια με πλατεία και χώρο για εκκλησία.

Θα αποτελείται από δυο κτίρια:
1. ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: εμβαδού 219.03 τ.μ.
2. ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: εμβαδού 198.40 τ.μ.

Πρόσβαση
Η πρόσβαση στο οικόπεδο θα γίνεται από την βόρεια πλευρά αυτού μέσου γέφυρας πάνω από τον οροθετημένο ρέμα.

Περιγραφή των χώρων
ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ αποτελείται από τους κάτωθι χώρους:
1. Τηλεφωνείο-φυλάκιο: εμβαδού=3.61 τ.μ.
2. Χώρος αναμονής: εμβαδού=14.96 τ.μ.
3. Θάλαμος Υπηρεσίας: εμβαδού=15.87 τ.μ.
4. Γραφείο προϊσταμένου: εμβαδού=29.84 τ.μ.
5. Κουζίνα-καθιστικό: εμβαδού=24.73 τ.μ.
6. Λουτρό ανδρών: εμβαδού= 11.70 τ.μ.
7. Λουτρό γυναικών: εμβαδού= 7.67 τ.μ.
8. Λουτρό ΑΜΕΑ: εμβαδού= 3.61 τ.μ.
9. Τέσσερεις θάλαμοι ανδρών: εμβαδού= 33.06 τ.μ.
10. Αποθήκη: εμβαδού= 8.94 τ.μ.
11. Ερμάριο Η/Μ: εμβαδού= 3.14 τ.μ.
12. Ημιυπαίθριος χώρος: εμβαδού= 7.015 + 2.70 τ.μ.

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ αποτελείται από τους κάτωθι χώρους:
1. Χώρος στάθμευσης: εμβαδού= 186.80 τ.μ.
2. Αποθήκη υλικών - καυσίμων: εμβαδού= 11.60 τ.μ.

Περιγραφή υλικών κατασκευής
ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:
Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα, εξωτερικές τοιχοποίες, διπλές δρομικές με μόνωση, επιχρίσματα από τριπτά ασβεστοκονιάματα, θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες με ρολά, δάπεδο από κεραμικά πλακίδια.

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:
Ο κυρίως σκελετός των κτιρίων θα αποτελείται από μεταλλικές δοκούς διαφόρων διατομών από χάλυβα, η πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη θα κατασκευασθεί από θερμομονωτικα πάνελ, τα κουφώματα αλουμινίου και βιομηχανικό δάπεδο.

Login to post comments
back to top

Κωδικός: