Με δύο συνεδριάσεις την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Με δύο συνεδριάσεις την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

1η συνεδρίαση

Σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση (παρ. 4, άρθρο 159, Ν. 3463/2006) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω μοναδικό θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Φαρσάλων, οικονομικού έτους 2020.

 

2η συνεδρίαση

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα:

Έγκριση τροποποίησης Κανονιστικής Απόφασης, λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, στην πόλη των Φαρσάλων (αριθμ. 314/2018 Α.Δ.Σ.).

Έγκριση καθορισμού καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου - Αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Πολιτισμού -Αθλητισμού - Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.)» έτους 2020.

Λήψη απόφασης, για κοπή ή μη δένδρων λόγω επικινδυνότητας, στη Κοινότητα Φαρσάλων.

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση, του κτηρίου του πρώην νηπιαγωγείου Κοινότητας Υπέρειας, στο ποδοσφαιρικό σωματείο «Α.Ο. ΔΟΞΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ» (αίτημα σωματείου).

Ο Πρόεδρος Κων/νος Δαμιανός

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ