Παραγραφές και αδέσποτα κυριάρχησαν στη συζήτηση Featured

Παραγραφές και αδέσποτα κυριάρχησαν στη συζήτηση

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 2 θέματα εκτός.

DS5Τη συνεδρίαση άνοιξε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων κ. Βάιος Νικολάου, ο οποίος ζήτησε από το Σώμα εάν υπάρχουν τοποθετήσεις ή ερωτήσεις που επιθυμούν οι σύμβουλοι να κάνουν.
Το λόγο ζήτησε η αρχηγός ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Μαρία Ίφου, η οποία και εξέφρασε απογοήτευση και αγανάκτηση για το θέμα των παραγραφών οφειλών από το Δήμο προς τρίτους, πράγμα το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ η ίδια ήταν απούσα.
Στη συνέχεια επανάφερε πάλι τη κατάσταση στην οδό Καναδά και συγκεκριμένα ζήτησε να μάθει για το πόρισμα της αρμόδιας υπηρεσίας που ήρθε το Σεπτέμβρη για έλεγχο.
Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιώργος Νταφόπουλος, ο οποίος ανέφερε μία λακούβα κοντά στις αποθήκες του Δήμου επί της Περιφερειακή Οδού, τονίζοντας ότι είναι σκεπασμένη με λαμαρίνες. Συγκεκριμένα ζήτησε τους λόγους ύπαρξή της.
Απαντήσεις για τα ανώτερα θέματα έδωσε ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος, ξεκινώντας με την λακούβα τονίζοντας ότι πρόκειται για τομή που είχε δημιουργηθεί όταν επρόκειται να γίνει καθάρισμα της κοίτης του Απιδανού, πράγμα που δυστυχώς δεν έγινε. Εξήγησε δε, ότι γνωρίζει το θέμα και για τους λόγους αυτούς έγινε τοποθέτηση λαμαρίνων, ώστε να μην κινδυνέψει κανείς.
Όσο για τις τοποθετήσεις της κ. Ίφου, ο Δήμαρχος απάντησε τονίζοντας ότι οι παραγραφές είναι νόμιμες και δεν μπορούσαν να πληρωθούν για πολλούς λόγους, ενώ παράλληλα δημιουργούσαν προβλήματα στους οικονομικούς ισολογισμούς του Δήμου.
Όσο για την οδό Καναδά, ο Δήμαρχος απάντησε ότι ο “γνωστός” έχει υποβάλει σωρεία μηνύσεων προς το Δήμο αλλά και στην Υπηρεσία που ήρθε για έλεγχο, ενώ εξήγησε ότι το πεζοδρόμιο από την πλευρά του 1ου παλιού δημοτικού σχολείου δεν έχει την δυνατότητα επέκτασης.
Η συζήτηση για τα αδέσποτα σκυλιά κατέλαβε αρκετό χρόνο, εφόσον είναι ένα φλέγον θέμα τα τελευταία χρόνια, όπου αρκετοί είναι αυτοί που έχουν δεχθεί επιθέσεις από αυτά. 
Επιστολή των επισιτιστών διάβασε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπου ζητούσαν να βρεθούν λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα.
Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι:
α) Απαγορεύεται η θανάτωση αδέσποτων σκυλιών
β) Δεν παραμένουν μόνιμα τα σκυλιά βάσει νόμου στα καταφύγια αδέσποτων.
γ) Κάθε χρόνο ο Δήμος καταβάλει 10.000 ευρώ για τα αδέσποτα, χωρίς να υποχρεούται να το πράξει και ότι οι επισιτιστές δεν συνεισφέρουν στο έργο του Φιλοζωικού.
δ) Όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να στειρώνουν τα ζώα τους.
Τέλος, ο Δήμαρχος τόνισε ότι τα αδέσποτα ζώα δεν είναι αυτά που επιτίθενται σε περαστικούς αλλά τα δεσποζόμενα που τρέφονται από τους ίδιους τους καταστηματάρχες και άλλους, καθώς έχουν συνηθίσει να τρέφονται από κάπου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να έχουν και οι καταστηματάρχες σίτισης, οι οποίοι πρέπει να φροντίζουν να πετούν τα απορρίμματά τους.
Απόντες της συνεδρίασης ήταν οι κ.κ. Χρήστος Καπετάνος, Γιώργος Αρσενόπουλος, Αποστόλης Κυριαζής.
Θέματα εντός ημερήσιας διάταξης:
1) Έγκριση διαχειριστικής ικανότητας Δήμου Φαρσάλων, για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2010 άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας» της πρόσκλησης 019/με αριθμό πρωτοκόλλου 2741/11.07.2016
2) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την «Υποβολή πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό Δράσης 9iv.2α6.1.2, Αριθ. Πρωτ. 2741/11-07-2016, του Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Οικονομικά Προσιτές, Βιώσιμες και Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της Υγειονομικής Περίθαλψης και των Κοινωνικών Υπηρεσιών Γενικού Συμφέροντος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία» 2014-2020 και Έγκριση Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου (Πράξης) με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων με παράρτημα Ρομά».
3) Έκδοση απόφασης για: α) Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης Έργου β) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου, γ) Ορισμός Υπεύθυνου Υποέργου και δ) ορισμός Υπεύθυνου για την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασης, για την Πράξη «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων με παράρτημα Ρομά» στα πλαίσια του Ε.Π Θεσσαλίας 2014-2020.
4) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης τμήματος Πλάτανος - Ναρθάκι».
5) Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Φαρσάλων.
6) Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου με τίτλο «Διαμορφώσεις πέριξ δυτικού αρχαίου Νεκροταφείου».
7) Έγκριση ή μη ανταλλαγής ιδιοκτησίας της κας Κατσαμπέλα Βάιας του Αγγέλου με δημοτικό οικόπεδο.
8) Έγκριση ή μη τροποποίησης σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 130 Γ (αίτηση Ιεράς Μητροπόλεως)
9) Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
10) Έγκριση αποδοχής ποσού 60.738,75€ (δ΄ κατανομή έτους 2016), από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & κατανομή αυτού.
11) Έγκριση ένταξης λογαριασμών του Δήμου και του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. στο Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας (Ε.Τ.Ε.) και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου ως χειριστή αυτού.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
12) Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων (Γ’ τριμήνου), ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
13) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και διάθεση πίστωσης.
Τα θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία.
14) Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Φαρσάλων.
15)Έγκριση παράτασης μίσθωσης ΚΕΠ Φαρσάλων.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
16) Γνωμοδότηση για έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου στην εταιρία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
17) Συζήτηση επί της από 21.08.2016 επιστολής επιχειρηματιών – καταστημάτων εστίασης για τα αδέσποτα ζώα.
18) Έγκριση & καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών εγκατάστασης και χρήσης οίκων ανοχής & ορισμός τακτικού & αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής της παρ. 2, άρθρο 3 του ν. 2734/1999.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
19) Έκδοση απόφασης για εναντίωση στις διατλαντικές συμφωνίες Τ.Τ.Ι.Ρ., CETA και T.I.S.A.
20) Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και διάθεση πίστωσης.
21) Έγκριση κάλυψης δαπάνης της εκδήλωσης της Επιτροπής Ισότητας των δύο Φύλων για την παγκόσμια ημέρα κακοποίησης των γυναικών και διάθεση πίστωσης.
22) Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης στην μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας» και διάθεση πίστωσης.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
23) Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του Δημάρχου και εκπροσώπων του Δήμου για υπηρεσιακά θέματα.
24) Έγκριση της με αριθμό 53/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικονομικού έτους 2016 (πέμπτη).
Τα θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία.
25) Έγκριση επιχορήγησης του συλλόγου «Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων Κέντρο Προβληματισμού και Διαλόγου» για τη λειτουργία του Σχολικού Μουσείου Δημοτικής Εκπαίδευσης και διάθεση πίστωσης.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξη: 
1) Συζήτηση για το καθεστώς που επικρατεί σε ότι αφορά τις διαφημιστικές πινακίδες στα Αθλητικά Κέντρα.
2) Συζήτηση για Πινακίδες-Οδοδείκτες.

Login to post comments
back to top

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΙΚΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

×

Κάνε login, μείνε σε επαφή!

Να είσαι από τους πρώτους για δώρα και ειδικές προσφορές των συνεργατών μας!

You can unsubscribe from email list at any time

Κωδικός: