Έκπτωση φόρου 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Αλλαγές στη ρύθμιση που αφορά το ποσό των 3200 ευρώ τον χρόνο για την ανακαίνιση κτιρίων καθώς το κόστος των υλικών θα μετράει στο 1/3 της συνολικής δαπάνης, ενώ το κόστος των εργατικών θα υπολογίζεται στο 100%.

Η αρχική διάταξη προέβλεπε ότι η έκπτωση από το φόρο εισοδήματος αφορούσε την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Εκ των… υστέρων και το οικονομικό επιτελείο έκρινε ότι το μέτρο θα ήταν ιδιαιτέρως κοστοβόρο και επιβαρυντικό για τα δημοσιονομικά και ως εκ τούτου αποφάσισε να βάλει κόφτη στις δαπάνες υλικών.

Όπως ανέφερε η αρχική διάταξη, όποιος εξαντλούσε ή ξεπερνούσε το ποσό των 16.000 ευρώ σε κόστος ανακαίνισης και λειτουργικής αναβάθμισης κτιρίων, θα είχε έκπτωση φόρου ύψους 16.000 ευρώ ή μέχρι 3.200 ευρώ για κάθε ένα από τα προσεχή πέντε χρόνια.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξόφλησή των δαπανών με πλαστικό χρήμα και η λήψη των απαιτούμενων παραστατικών.

Οι δαπάνες
Τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων

Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων, ώστε το κτίριο να καθίσταται πλήρως λειτουργικό, εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης

Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα

Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Οι λειτουργικές-αισθητικές δαπάνες θα πρέπει να αφορούν:
-Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης
-Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
-Συντήρηση/επισκευή στέγης
-Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων
-Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης
-Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα
-Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
-Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.XX