Αίτημα στρεμματικής ενίσχυσης στις Βρυξέλλες για τα κτήματα Θεσσαλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Ειδικό αίτημα στις Βρυξέλλες για τη διαμόρφωση προγράμματος που θα χρηματοδοτήσει τον επόμενο χρόνο και για όσο καιρό χρειασθεί τους κατόχους αγροκτημάτων σε αγροτικές εκτάσεις της Θεσσαλίας που βρίσκονται κάτω από το νερό και φυσικά δεν θα μπορέσουν να καλλιεργηθούν την προσεχή καλλιεργητική περίοδο, κατέθεσε στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης.

Αίτημα στις Βρυξέλλες για ειδική στρεμματική ενίσχυση στα κτήματα της Θεσσαλίας που θα μείνουν ακαλλιέργητα

Αντίθετα με τις αρχικές εισηγήσεις του γενικού γραμματέα, Κώστα Μπαγινέτα, ο οποίος απέκλειε τη δυνατότητα να ενισχυθούν εκτάσεις οι οποίες δεν είναι χαρακτηρίζονται παραγωγικές όσο βρίσκονται κάτω από το νερό, βρέθηκε ως φαίνεται τελικά η νομική φόρμουλα για τη διαμόρφωση ειδικού προγράμματος βάσει του οποίου θα καταβληθούν οι εν λόγω ενισχύσεις.

Οι πληροφορίες θέλουν το παραπάνω πρόγραμμα να χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους και ειδικότερα από χρήματα της ΚΑΠ, να εντάσσεται ωστόσο σε ειδικό κανονισμό ο οποίος θα ενεργοποιηθεί και αφορά σε αποζημιώσεις αγροτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Πιο συγκεκριμένα, τη σχετική ενίσχυση θα μπορέσουν να εισπράξουν οι καλλιεργητές των επίμαχων αγροκτημάτων (αφορούν κυρίως στην περιοχή πέριξ της λίμνης Κάρλας που παραμένει πλημμυρισμένη σχεδόν δύο μήνες) με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει τα κτήματα αυτά στο ΟΣΔΕ που υπέβαλλαν για το 2023.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Agronews, η ενίσχυση θα είναι η ίδια ανεξάρτητα από την καλλιέργεια η οποία δηλωνόταν στο ΟΣΔΕ, θα είναι όμως διαφορετική για τους καλλιεργητές που νοικιάζουν τη γη και διαφορετική για τους ιδιοκτήτες που έχουν επιλέξει να τη δηλώσουν τον τελευταίο χρόνο. Στόχος της ρύθμισης είναι να καλυφθούν οι καλλιεργητές για το κόστος του ενοικίου και επιπροσθέτως με μια μικρή αποζημίωση για την «αναγκαστική αγρανάπαυση» και την ίδια ώρα να μην έχουν τη δυνατότητα «διπλής ενίσχυσης» οι νόμιμοι ιδιοκτήτες.

Αν και αρχικά είχε ακουσθεί ότι το ποσό της ενίσχυσης για τους καλλιεργητές μπορεί να φθάσει τα 180 ευρώ το στρέμμα, το ύψος της εν λόγω αποζημίωσης μπορεί να είναι κατά τι μικρότερο και θα εξαρτηθεί τελικά από το ύψος των διαθέσιμων πόρων αλλά και τη γνώμη που θα εκφράσουν επ’ αυτής οι Βρυξέλλες.