Ανακοινώθηκε παράταση στις δηλώσεις για τα ακαθάριστα οικόπεδα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Με απόφαση του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας παρατείνεται η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τις δηλώσεις από τις 31η Μαΐου που ίσχυε μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Συνεπώς οι υπόχρεοι έχουν ένα μήνα για να προβούν στις απαραίτητες για τον καθαρισμό του οικοπέδου τους ενέργειες.

Πρόκειται για ένα μέτρο που είχε εξαγγελθεί εδώ και πολλούς μήνες. Φτάσαμε όμως εν μέσω αντιπυρικής περιόδου να μην υπάρχει η πολυδιαφημιζόμενη πλατφόρμα στην οποία οι υπόχρεοι θα δήλωναν τις εργασίες καθαρισμού των οικοπέδων τους.

Μόλις προχτές το βράδυ η εν λόγω πλατφόρμα «ανέβηκε» προκαλώντας άγχος και εκνευρισμό τους πολίτες καθώς έδινε μόνο 4 μέρες στους οικοπεδούχους για να προχωρήσουν σε καθαρισμό και δήλωση.

Μετά από τις σφοδρές αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δώσει παράταση ενός μήνα στις δηλώσεις για τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών
Φυσικά / νομικά πρόσωπα δύνανται να καταγγείλουν επώνυμα ή ανώνυμα και να προσφέρουν στοιχεία χρήσιμα στο έργο των Δήμων για την ασφάλεια των χώρων, έναντι του κινδύνου έναρξης ή ραγδαίας εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Πλέον είναι σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός σχεδίου και εντός οικισμών που δημιούργησαν τα υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που σκοπός της είναι η δήλωση και κατ’ επέκταση η τήρηση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών τους να προβαίνουν σε ετήσιο καθαρισμό τους ώστε να προλαμβάνονται και να αποφεύγονται πυρκαγιές εντός του αστικού ιστού.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής οι Δήμοι, μέσω καταγγελιών και επιτόπιων ελέγχων θα εντοπίζουν τα ακαθάριστα οικόπεδα και στην συνέχεια θα μπορούν να διασταυρώνουν εάν οι πολίτες έχουν υποβάλει δήλωση καθαρισμού και να τους ενημερώσουν για την υποχρέωσή τους να προχωρήσουν σε εργασίες.

Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δήλωσης του καθαρισμού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, τεκμαίρεται ότι παρέχεται η συναίνεση του υπόχρεου στην διενέργεια καθαρισμού της ιδιοκτησίας του από τον οικείο δήμο. Σε κάθε περίπτωση καθαρισμού από τον δήμο, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο επισύρει πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), ο τρόπος επιβολής του οποίου, η διαδικασία είσπραξής του κάθε άλλο σχετικό με αυτό θέμα θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών και Εσωτερικών.

Η υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στο Μητρώο ως προς την τήρηση της υποχρέωσης του καθαρισμού και της συντήρησης αυτού επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δυο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες με ελάχιστο ύψος ημερήσιας μονάδας τα εβδομήντα ευρώ (70 €) και μέγιστο ύψος τα εκατόν πενήντα ευρώ (150€). Όμως με το αρ. 8 του Ν. 5090/2024, με έναρξη ισχύος από 01.05.2024, αφενός καταργήθηκε ο υπολογισμός της χρηματικής ποινής του αρ. 57 του Ν. 4619/2019 σε ημερήσιες μονάδες και αφετέρου ορίστηκε ότι για τα πλημμελήματα η χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριακόσια ευρώ (300 €) και μεγαλύτερη από σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000 €).

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα αυτή δεν έχει σχέση με την προαναγγελθείσα πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πυροπροστασία των κτιρίων που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, η οποία δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία.xx