Γεωθερμία: Μια πολλά υποσχόμενη λύση για την παραγωγή ενέργειας, φιλικής προς το περιβάλλον

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Η γεωθερμία, η οποία προέρχεται από την εσωτερική θερμότητα της γης, είναι μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας με τεράστιες δυνατότητες, η οποία προστατεύει το περιβάλλον και παρέχει παράλληλα βιώσιμες και αποδοτικές λύσεις ενέργειας για το σπίτι.

Η γεωθερμία είναι μια ανανεώσιμη και καθαρή πηγή ενέργειας σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα οποία είναι πεπερασμένα και εκπέμπουν επιβλαβή αέρια θερμοκηπίου όταν καίγονται. Η ενέργεια που παράγεται από τη γεωθερμία είναι στην πραγματικότητα ανεξάντλητη και έχει πολύ λίγες επιβλαβείς εκπομπές. Η αξιοποίηση της γεωθερμίας για την παραγωγή ενέργειας περιλαμβάνει την εξαγωγή θερμότητας κάτω από την επιφάνεια της Γης, της οποίας η διαχείριση όταν γίνεται σωστά έχει ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Παράγει ηλεκτρική ενέργεια με συνέπεια να μειώνει την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και κατ’ επέκταση να περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που είναι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, η γεωθερμική ενέργεια δεν απαιτεί την καύση ορυκτών καυσίμων για να αποδώσει, επομένως δεν απελευθερώνει επιβλαβείς ρύπους όπως το διοξείδιο του θείου ή το οξείδιο του αζώτου στην ατμόσφαιρα. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και μετριάζει τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως το άσθμα και άλλες ασθένειες του αναπνευστικού.

Όσον αφορά την ενέργεια σε μια οικεία, η γεωθερμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για την παροχή θέρμανσης και ψύξης με εξαιρετικά αποδοτικό τρόπο. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν τη σταθερή θερμοκρασία της Γης, λίγα μέτρα κάτω από το έδαφος, για τη θέρμανση ή την ψύξη της κατοικίας.Είναι πολύ πιο αποδοτικά από τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης και ψύξης, γιατί δεν καταναλώνουν πολύ ηλεκτρική ενέργεια. Για κάθε μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί το σύστημα, παρέχει τέσσερις μονάδες ενέργειας σε θέρμανση ή ψύξη. Αυτό καθιστά τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 400% πιο αποδοτικές. Τα παραδοσιακά συστήματα HVAC, από την άλλη πλευρά, είναι συνήθως 94%, το μέγιστο δυνατό, αποδοτικά.

Επιπλέον, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση έως και 80% στο κόστος θέρμανσης και έως και 50% στο κόστος ψύξης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα. Η υψηλή τους απόδοση βασίζεται στο ότι απαιτούν λιγότερη ενέργεια για να λειτουργήσουν, μειώνοντας περαιτέρω τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Τα γεωθερμικά συστήματα προσφέρουν επίσης περισσότερα οφέλη γιατί μπορούν παράλληλα να θερμάνουν και το νερό στο σπίτι. Ορισμένες γεωθερμικές αντλίες θερμότητας μπορούν να εξοπλιστούν με μια συσκευή που ονομάζεται “desuperheater”, η οποία παρέχει ζεστό νερό. Το καλοκαίρι, η θερμότητα που αφαιρείται από το σπίτι χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού δωρεάν. Το χειμώνα, το κόστος για θέρμανση του νερού μειώνεται περίπου στο μισό.

Επιπλέον, τα γεωθερμικά συστήματα είναι ανθεκτικά και απαιτούν λιγότερη συντήρηση από τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Αυτή η μακροζωία συμβάλλει στη μείωση των απορριμμάτων, συμβάλλοντας περαιτέρω στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, αν τα συστήματα αυτά συνδυαστούν και με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε το όφελος είναι τεράστιο.

Π.χ τα φωτοβολταϊκά πάνελ μπορούν να παρέχουν το ρεύμα που χρειάζεται μια μονάδα εξαλείφοντας τελείως τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο διανομής.