Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας: Μέτρα προστασίας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

H Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει ότι λόγω των κρουσμάτων ευλογιάς που σημειώθηκαν σε εκτροφές αιγοπροβάτων στη Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, και λόγω του αυξημένου κινδύνου που υπάρχει να εξαπλωθεί η νόσος και να προκαλέσει τεράστια οικονομική καταστροφή, οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:1. Η ευλογιά είναι μια νόσος που οφείλεται σε ιό, προσβάλλει κυρίως τα πρόβατα και λιγότερο τις γίδες και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα από τη μία εκτροφή στην άλλη, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο.

2. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να εξετάζουν κάθε μέρα τα ζώα τους(κυρίως τα πρόβατα αλλά και τα γίδια) στο κεφάλι και το πρόσωπο, στην κοιλιά, στους μαστούς, στις μασχάλες, στα γεννητικά όργανα, στη βάση και το εσωτερικό της ουράς, το μέσα μέρος των μηρών και κάθε άλλο άτριχο μέρος του σώματος.

3. Πρέπει να ψάχνουν προσεκτικά για κοκκινίλες, κόκκινα σπυριά, μαύρες κρούστες, πληγές, μύξες και δάκρυα σε όλα τα παραπάνω σημεία του σώματος.

4. Αν παρατηρήσουν κάτι από τα παραπάνω σε ένα ή περισσότερα ζώα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως τους Δημόσιους Κτηνίατρους της περιοχής τους και να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες τους.

5. Για να προλάβουν την μετάδοση της ευλογιάς στην εκτροφή τους πρέπει:
-πάντα να συμβουλεύονται από πριν την τοπική κτηνιατρική αρχή της περιοχής τους αν πρόκειται να αγοράσουν ζώα, ζωοτροφές ή άλλα υλικά (π.χ. στρωμνή) που θα χρησιμοποιήσουν στην εκτροφή τους,

-να αποφεύγουν να επισκέπτονται άλλες εκτροφές αιγοπροβάτων ή να επιτρέπουν επισκέπτες στην δική τους εκτροφή,

-να μην δανείζονται εργαλεία και υλικά ούτε κριάρια ή τράγους από άλλες εκτροφές,

-να ενημερώνουν τις κτηνιατρικές αρχές αν διαπιστώσουν παράνομες ή ύποπτες μετακινήσεις ζώων,

-να ασφαλίζουν την είσοδο του στάβλου τους ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα άτομα όταν λείπουν οι ίδιοι και

-να λειτουργούν απολυμαντικό ποδόλουτρο στην είσοδο του στάβλου τους.

6. Αν υποπτεύονται ότι τα ζώα τους μπορεί να έχουν κολλήσει ευλογιά, να μην περιμένουν, να ειδοποιήσουν τους Δημόσιους Κτηνιάτρους της περιοχής τους, γιατί κάθε καθυστέρηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΠΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ.

Προς αποφυγή της μετάδοσης της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών αιγοπροβάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,η Διεύθυνση Κτηνιατρικής αποφάσισε την λήψη των ακόλουθων μέτρων:

1. Μετακινήσεις ζώντων ζώων
• Απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγω μετακίνηση (σφαγή, πάχυνση ή αναπαραγωγή) όλων των ειδών των ζώων, ήτοι αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων, από και προς την ΠΕ Φθιώτιδας.

• Εφόσον οριστεί συγκεκριμένο σφαγείο στο οποίο θα μεταφέρονται προς σφαγή τα ζώα των εκτροφών που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας, θα επιτραπεί η μετακίνηση προς σφαγή από την ΠΕ Λάρισας προς όλα τα υπόλοιπα σφαγεία της ΠΕ Φθιώτιδας, εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (απολυμάνσεις οχημάτων με βεβαίωση, απ’ ευθείας μετακίνηση των ζώων προς το σφαγείο χωρίς ενδιάμεσες στάσεις και άμεση επιστροφή τους).

2. Μεταφορά γάλακτος προς μεταποιητικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Τα οχήματα που παραλαμβάνουν γάλα από εκμεταλλεύσεις της ΠΕ Φθιώτιδας δεν θα παραλαμβάνουν γάλα και από άλλες Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικότερα τα οχήματα που παραλαμβάνουν γάλα από την απαγορευμένη ζώνη θα πρέπει:

• να είναι οχήματα αποκλειστικής χρήσης στις επιμέρους ζώνες προστασίας και επιτήρησης, τα οποία κινούνται αποκλειστικά σε αυτές τις ζώνες δίχως να παραλαμβάνουν γάλα από την περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη και καθαρές περιοχές.

• πριν από κάθε είσοδο και έξοδο από εκμεταλλεύσεις να γίνεται καθαρισμός και απολύμανσης.

• μετά δε την τελευταία παραλαβή διενεργείται προσεκτικός καθαρισμός και απολύμανση του οχήματος

• Όλα τα οχήματα που παραλαμβάνουν νωπό γάλα πρέπει να φέρουν έχουν κινητό εξοπλισμό, να απολυμαίνει επαρκώς το όχημα πριν από την είσοδο και μετά την έξοδο από τις εκμεταλλεύσεις. Στα οχήματα πρέπει να υπάρχει αρκετή ποσότητα κατάλληλου απολυμαντικού.

• Τα οχήματα όταν φτάνουν στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται επιμελώς τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και μετά να πραγματοποιούν το επόμενο δρομολόγιο.

3. Ζωικά υποπροϊόντα
• Απαγορεύεται η μεταφορά οποιασδήποτε κατηγορίας ζωικών υποπροϊόντων από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

• Επιτρέπεται η μεταφορά προς εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ζωικών υποπροϊόντων μόνο υλικών Κατηγορίας 3 και μόνο εφόσον προέρχονται εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης.

• Επιτρέπεται η μεταφορά νεκρών αιγοπροβάτων προς μονάδες διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης μόνο κατόπι βεβαίωσης αιτιολογίας θανάτου.xx