Εργαστήριο για τη διαχείριση κρίσεων στο Γυμνάσιο Μ. Ευυδρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Το Κέντρο Πρόληψης Λάρισας –ΟΚΑΝΑ, έπειτα από πρόσκληση του Γυμνασίου Μ. Ευυδρίου, πραγματοποίησε παρέμβαση στον χώρο του σχολείου, λόγω της ανάγκης για στήριξη  των μαθητών/τριών στη διαχείριση κρίσεων, ιδιαίτερα μετά από την τραυματική πρόσφατη εμπειρία των πλημμυρών που υπήρξαν καταστροφικές για την περιοχή.

Η παρέμβαση έγινε στους/στις μαθητές/τριες της Β’ και Γ’ Τάξης  στις 9 και 14 Νοεμβρίου. Μέσα από ενεργητικές τεχνικές μάθησης,  τα παιδιά μοιράστηκαν  σκέψεις και συναισθήματα που τους προκάλεσε η κρίση που βίωσαν,  συζήτησαν  τι σημαίνει  για το καθένα κρίση και με ποιους τρόπους  αντιμετωπίζουν τις δυσχέρειες.

Συντονιστές των παρεμβάσεων ήταν τα επιστημονικά στελέχη: Χρήστος Πιτσίλκας, Κοινωνιολόγος –Med Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Φωτεινή Κόκκινου, Ψυχολόγος.ΧΧ