Ετήσια Γενική Συνέλευση για τον Σύλλογο Τριτέκνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Αγαπητά μέλη,

Σας προσκαλούμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου, Καναδά 24 (Αίθουσα Εμπορικού Συλλόγου) στις 18 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1) Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.

2) Οικονομικός Απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2023.

3) Παρουσίαση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Έγκριση πεπραγμένων οικονομικού απολογισμού έτους 2023.

4) Πρόγραμμα δράσεων και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2024.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σxx