Ε. Λιακούλη: “Mόνο “στα χαρτιά” ο Αναπτυξιακός Νόμος για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Άμεσα διαβίβασε στους συναρμόδιους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κ. Χατζηδάκη και Ανάπτυξης κ. Κ. Σκρέκα, ως αναφορά, επιστολή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, καθώς και του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, σε σχέση με την ανάγκη αύξησης του Προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, προκειμένου να συμπεριληφθεί το σύνολο των συμμετεχουσών Θεσσαλικών επιχειρήσεων, η Γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη.

Όπως σημειώνει η βουλευτής Λάρισας στο διαβιβαστικό της κείμενο:

“Στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης “Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου, ενώ περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια αξιόλογων επιχειρήσεων από το σύνολο των περιφερειών της χώρας που αιτούνται την συνδρομή των ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου, τελικά, εντάσσονται μόλις 68 επιχειρήσεις, από τις συνολικά 118 του προσωρινού πίνακα κατάταξης, οι οποίες μάλιστα είχαν υπερβεί και την ελάχιστη βαθμολογική βάση.

Αλλά και ειδικά για στην πλημμυρόπληκτη Θεσσαλία διαπιστώνεται αρκετά μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων (22) που δεν περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, παρότι αρχικά είχαν αξιολογηθεί θετικά, λόγω σημαντικής έλλειψης πόρων από την πλευρά του προγράμματος.

Και αυτό συμβαίνει, ενώ πρόκειται για επενδύσεις που θα δημιουργούσαν σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, με πλήθος νέων θέσεων εργασίας, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για την περιοχή, εξαιτίας των καταστροφικών συνεπειών των θεομηνιών Daniel & Elias του περασμένου φθινοπώρου.

Αν υλοποιούνταν, ωστόσο, οι ανωτέρω επενδύσεις στη Θεσσαλία, θα δημιουργούνταν και πολλές νέες θέσεις απασχόλησης, για ένα μεγάλο αριθμό πλημμυρόπληκτων αγροτών που δεν έχουν άλλη εργασιακή διέξοδο, αφού οι καλλιέργειές τους καταστράφηκαν, ενώ και η διαδικασία αποκατάστασής τους, ειδικά στις παρακάρλιες περιοχές, εκτιμάται πως θα είναι μακροχρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της Θεσσαλίας, μετά τις δίδυμες θεομηνίες του περασμένου Σεπτεμβρίου δεν θα πρέπει να μείνει μόνο σε επίπεδο “εξαγγελιών” και “κλειστών” συσκέψεων κυβερνητικών στελεχών που “αλληλοσυγχαίρονται”, παρακαλώ να με ενημερώσετε, για το αν σκοπεύετε να λάβετε κάθε μέριμνα για την αύξηση του προϋπολογισμού, ώστε αφενός να ενταχθούν περισσότερα επενδυτικά σχέδια σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά και ειδικότερα να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στις διατάξεις του νόμου, όλα τα επενδυτικά σχέδια που προέρχονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, εφόσον αξιολογούνται θετικά και περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης ή να πριμοδοτηθούν βαθμολογικά, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο”.xx