Ζαχαράκη: Έρχεται νέο voucher για παιδιά έως 6 ετών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Η κυβέρνηση εμπλουτίζει τη λίστα με τα Voucher καθώς με  δηλώσεις η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη, προανήγγειλε μια νέα οικονομική ενίσχυση για πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά από 0-6 ετών.Το εν λόγω voucher που μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει ξεχωριστή ονομασία δίνεται για πρώτη φορά φέτος από το τέλος του έτους για πρόσβαση σε εξειδικευμένα κέντρα, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως οι μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες .

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ με την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για την πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά έως 6 ετών δίνεται η δυνατότητα πρόληψης αλλά και ελαχιστοποίησης των συμπτωμάτων σε παιδιά που εμφανίζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση ή αναπηρίες, στη βελτίωση της εξέλιξης της αναπηρίας, της αναπτυξιακής διαταραχής ή της αναπτυξιακής καθυστέρησης με την ενδυνάμωση υπαρχουσών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη νέων.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή ενός πλέγματος εξατομικευμένων υπηρεσιών στα παιδιά και τις οικογένειές τους, για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης τους.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από φορείς εγγεγραμμένους σε Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών, κυρίως στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού, εξαιρουμένων των δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας για ηλικίες από τεσσάρων 4 έως 6 ετών, από διεπιστημονική ομάδα του φορέα, με εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης και περιλαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη, ενδυνάμωση και καθοδήγηση της οικογένειας, σύνταξη εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης με υπηρεσίες όπως ειδικές θεραπείες, εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία, στη νοηματική γλώσσα, στην κινητικότητα και διασύνδεση με άλλου είδους υποστήριξη.

Πρόκειται για ολιστική παρέμβαση υποστήριξης των παιδιών και του περιβάλλοντός τους (οικογένεια, κοινότητα, κλπ.), συνδυάζοντας αρχές κοινωνικού χαρακτήρα με το αμιγώς «ιατρικό» μοντέλο. Ειδικά για τις ηλικίες από 4 έως 6 ετών το πρόγραμμα εφαρμόζεται παράλληλα και διασυνδέεται με το πρόγραμμα πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης που παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας σε μαθητές και στην οικογένειά τους.

Το πρόγραμμα εστιάζει σε παιδιά με αναπηρίες ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτών.

Ενδεικτικά: διαταραχές ΔΑΦ, σύνδρομο Down, νοητική δυσλειτουργία, διαταραχή ακοής ή/και όρασης, διαταραχές λόγου ή/και ομιλίας και κινητικές δυσκολίες.XX