Με εννιά θέματα συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Φαρσάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης η Δημοτική Επιτροπή με τα κάτωθι θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 84.045,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για “1η, 2η και 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2024 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ)”.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ποσού 41.644,94€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες της Χώρας για το διδακτικό έτος 2023 – 2024.

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή ποσού 53.729,28€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για “Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024 – Β΄ Κατανομή (άρθρο 55 Ν.1946/91)”.

ΘΕΜΑ 4o: Εισήγηση για έγκριση καταβολής πρόσθετης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση τροποποιημένη μελέτης προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 6o: Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 8o: Δημιουργία θέσεων χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ στη πόλη των Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 9o: Εισήγηση για λήψη απόφασης περί α) συμπλήρωσης της με αριθμό 106/2018 ΑΔΣ με θέμα: “Έγκριση συμπλήρωσης της με αριθμό 190/2011 Α.Δ.Σ. περί κατάληψης κοινοχρήστων χώρων” και β) τροποποίησης της με αριθμό 85/2023 Α Δ Σ με θέμα “Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρήση του Κοινόχρηστου χώρου “Διαμόρφωση χώρου Πηγών Απιδανού”“.xx