Με 10 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Με τα κάτωθι δέκα θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων την Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχιακού μεγάρου.

ΘΕΜΑ Ιο: Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου Δήμου στο  “Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων”.
Εισηγητής: Μακρυγιάννης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ..

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99 (περί εκδιδόμενων με αμοιβή ατόμων).
Εισηγητής: Μακρυγιάννης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ..

ΘΕΜΑ 3ο: Παύσηλο γαριασμών ταμειακής διαxείρισης Νομικών Προσώπων Δήμου που καταργήθηκαν και οριομός υπευθύνου του λογαριασμού ταμειακής διαxείρισης του Δήμου Φαρσάλων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου για επαγγελματική Χρήση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση υποχρεωτικής (Ιης) αναμόρφωσης πρ/γισμου οικον. έτους 2024.
Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της αριθ. 7/2023 απόφασης της Σxολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων για Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Κσυκουλιός Σταύρος, Πρόεδρος Σxολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων για Εγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της αριθ. 8/2023 απόφασης της Σxολικής Επιτροπής Μονάδων οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Γούσιας Δημήτριος, Πρόεδρος Σxολυιής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 8o: Λήψη απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την διενέργεια εκδηλώσεων και λοιπών εθνικών εορτών.
Εισηγητής: Δημακόπουλος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Παράταση ή μη ουμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Φαρσάλων”.
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεxνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 10ο: Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμiας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικού σταδίου Φαρσάλων.
Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.xx