Ξεκινούν παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Κιλελέρ από την Περιφέρεια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επαρχιακούς και δημοτικούς δρόμους του Δήμου Κιλελέρ δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου “Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο Δήμου Κιλελέρ μετά τη θεομηνία της 10ης Οκτωβρίου 2021”, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι εργασίες πρόκειται να εκτελεστούν σε τμήματα των παρακάτω Εθνικών, Επαρχιακών και Δημοτικών οδών:
-Εθνική Οδός 3: Λάρισα – Φάρσαλα
-Εθνική Οδός 6 Λάρισα – Βόλος
-Επαρχιακή Οδός 1: Λάρισα – Ελευθέριο
-Επαρχιακή Οδός 3: Πλατύκαμπος – Χάλκη – Νίκαια
-Επαρχιακή Οδός 29: Κραννώνας – Άγιοι Ανάργυροι – Νέες Καρυές
-Επαρχιακή Οδός 31: Κραννώνας – Δοξαράς – Άγιος Γεώργιος – Κυπάρισσος – Χαρά
-Επαρχιακή Οδός 32: Χαρά – Δίλοφο – Μύρα – Νέο Περιβόλι
-Επαρχιακή Οδός 40: Αγναντερή – Μεγάλο Μοναστήρι
-Δημοτική οδός Μεσοράχη – Άγιοι Ανάργυροι – Άγιος Γεώργιος
-Δημοτική οδός Κυπάρισσος – Ζάππειο – Δίλοφο
-Δημοτική οδός Νίκαια – Κυπαρισσία – Μοσχοχώρι – Νέο Περιβόλι
-Δημοτική οδός Χάλκη – Κυπαρισσία

Το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
• Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη τάφρων, άρση καταπτώσεων.

• Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, απομάκρυνση φερτών που εμποδίζουν την απορροή.

• Καθορισμός ρεμάτων σε θέσεις συμβολής με οδούς.

• Ενίσχυση πρανών οδού με επιχώματα – λιθορριπή σε θέσεις καθιζήσεων, διάστρωση επιχωμάτων σε συμβαλόμενες αγροτικές – δημοτικές οδούς.

• Καθαρισμός υπαρχόντων τεχνικών, ενίσχυση και επισκευή φρεατίων και τεχνικών εισόδου και εξόδου.

• Κατασκευή σωληνωτών διαφόρων διατομών εγκάρσια και κατά μήκος της οδού για την παροχέτευση ομβρίων και την αποκατάσταση παρόδιων προσβάσεων.

• Επέκταση κιβωτοειδών οχετών.

• Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, ιρλανδικών διαβάσεων

• Εξυγίανση – αποκατάσταση οδοστρωμάτων, βελτίωση προσβασιμότητας και ποιότητας κύλισης με κατασκευή και ενίσχυση – συμπλήρωση υφιστάμενης οδοστρωσίας

• Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται έντονες ρηγματώσεις – καθιζήσεις.

• Εργασίες αποκατάστασης – βελτίωσης – συμπλήρωσης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και στηθαίων ασφαλείας με βάση τα χαρακτηριστικά των οδών.xx