Οικονομική Επιτροπή: Όλες οι αποφάσεις της συνεδρίασης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τα κάτωθι θέματα ψηφίζονται ομόφωνα. Από την συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη των αντιπολιτευτικών παρατάξεων κ.κ. Άρης Καραχάλιος, Ευάγγελος Κατσιαούνης.

Τα θέματα που ψηφίστηκαν είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 45.204,66€ από το Πράσινο Ταμείο για το έργο “Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Περιφερειακός δρόμος)”.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ποσού 41.482,49€ από το Υπουργείο Εσωτερικών (23022η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 355/2023) για το έργο “Προσαρμογή του 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού Φαρσάλων σύμφωνα με τοις προδιαγραφές που θεσπίστηκαν με το Π.Δ. 99/2017”.

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή δωρεάς ποσού 5.000,00€ απο την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για ενίσχυση κοινωνικών δομών.

ΘΕΜΑ 4o: Απόδοση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το 25% του ημερήσιου τέλους είσπραξης προσερχόμενων στη λαϊκή αγορά του Δήμου Φαρσάλων για διάστημα 11.04.2023 έως και την είσπραξη της λαϊκής στις 31.10.2023.

ΘΕΜΑ 5o: Απαλλαγή υπόλογου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για έργα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση οφειλόμενου ποσού μετά από την αριθμ. 180/2023 απόφαση του Μονομελές Εφετείου Λάρισας (υπόθεση ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.).

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στο πλαίσιο διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών εκτάκτων αναγκών σε εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 με διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες – θεομηνία Daniel) που έπληξε το Δήμο Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 9o: Έλεγχος υλοποίησης του πρ/γισμού και υποβολή έκθεσης Γ’ τριμήνου έτους 2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 10o: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου..

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση ανάθεσης εργασιών για κατεπείγον υπηρεσία “Κοπή και κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων του Δήμου Φαρσάλων για το έτος 2023”.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Υλοποίηση μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες”.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Έργα υποδομών ανάδειξης Βορειοανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας”.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Διασύνδεση μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων με το Περιφερειακό και Δημοτικό δίκτυο οδοποιίας Δήμου Φαρσάλων – Πεδινές Περιοχές”.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου “Διαμόρφωση ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου και βελτίωση της προσβασιμότητας από την οδό Β΄ Συντάγματος Ιππικού έως τον Πύργο Καραμίχου” με ηλεκτρονικό διαγωνισμό και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Βαμβακούς Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Ερέτριας Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Κάτω Βασιλικά Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Νεράΐδας Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σιτοχώρου Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Σκοτούσσας Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Χαλκιάδων Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Βασιλί Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Κατωχωρίου Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Υπέρειας Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Αχιλλείου Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων. ΘΕΜΑ 29o: Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Βρυσιών Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων.xx