Οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδρίασε το μεσημέρι της προηγούμενης Τρίτης η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τα κάτωθι θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Τα θέματα

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι πέντε (5) μηνών για τις ανάγκες πυρασφάλειας (άρθρο 206 ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 ν. 5043/2023).

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για “Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2024 της 1ης δόσης για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι”.

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για το έργο “Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για διοργάνωση θρησκευτικών εκδηλώσεων για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα στην πόλη των Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 5o: Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης “3η Γιορτή της Άνοιξης”.

ΘΕΜΑ 6o: Εξειδίκευση πίστωσης για την “Οργάνωση έκθεσης αναλογικής φωτογραφίας στον Πύργο Καραμίχου”.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για “Προμήθεια τροφίμων (κρέατος) ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα σε άπορους δημότες”.

ΘΕΜΑ 8o: Επιβολή προστίμου μισθωτηρίου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση οφειλόμενου ποσού μετά από την αριθμ. 69/2024 απόφαση του Διοκητικού Εφετείου Λάρισας (υπόθεση Βαρλάμη Θεοδώρας – Puerta συνεργείο καθαρισμού).

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη, ανοικτού διαγωνισμού για “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων έτους 2024”.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων έτους 2024”.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμου του έργου “Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (2024)”.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας “Αφαίρεση επικίνδυνων δένδρων και κλαδέματα δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους” και “Εργασίες αποψίλωσης – κοπής και ευπρεπισμός χώρων πρασίνου”.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Σχέδιο αντιπυρικής προστασίς του αισθητικού δάσους Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις οδών Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Αποκαταστάσεις οδοποιϊας Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής στη πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φαρσάλων στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ”.

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση παραλαβής έργων Δήμου Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 20o: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.xx