Παρέμβαση Κέλλα στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Παρέμβαση στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, όπου εισήχθη το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς της διαχείρισης υδάτων, της διαχείρισης και προστασίας δασών κ.α., έκανε ο Βουλευτής ΝΔ Ν. Λάρισας, Χρήστος Κέλλας.

Ο Λαρισαίος πολιτικός, μετά και από σχετική επιστολή των εργαζομένων στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), καθώς και εγγράφου τoυ εκπροσώπου των εργαζομένων της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που εδέχθη, έθεσε τα εξής ζητήματα, ζητώντας να βρεθούν λύσεις:

1) Οι υπάλληλοι του ΟΕΒ, που θα μεταφερθούν στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ), αντιμετωπίζονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο ως προς την αναγνώριση προϋπηρεσίας και την μισθολογική τους κατάσταση, σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους, που θα στελεχώσουν τον νεοσύστατο Οργανισμό.

Ειδικότερα: Αν και στο άρθρο 10 παρ.4 και στο άρθρο 11 παρ. 4 του υπό εξέταση νομοσχεδίου προβλέπεται ρητά η διατήρηση των πάσης φύσεως επιπλέον μισθολογικών διαφορών και των επιδομάτων, ως προσωπική διαφορά, αλλά και η αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας Ο.Ε.Β. της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο άρθρο που αφορά τους υπαλλήλους των ΟΕΒ (άρθρο 6 παρ. 5) δεν υπάρχει καμιά σχετική πρόβλεψη.

2) Παρατηρείται διαφορετική μεταχείριση των υπαλλήλων σε περίπτωση λύσης ή κατάργησης του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, ενώ για τους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας προβλέπεται ρητά στα άρθρα 10 παρ. 7 και 11 παρ. 7 του νομοσχεδίου πως σε περίπτωση λύσης ή με οποιονδήποτε τρόπο κατάργησης του ΟΔΥΘ ΑΕ., το προσωπικό τους επιστρέφει αυτοδικαίως και με το προηγούμενο καθεστώς στις θέσεις που κατείχε, για τους υπαλλήλους που θα προέρχονται από τους ΟΕΒ, δεν υπάρχει καμία σχετική πρόβλεψη.

3) Οι μόνιμοι υπάλληλοι της ΔιεύθυνσηςΥδάτων Θεσσαλίας, με τη μεταφορά τους στον ΟΔΥΘ, κατά τα άρθρο 10 του νομοσχεδίου, καθίστανται αορίστου χρόνου,λόγω του ότι μεταφέρονται σε ΑΕ. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν είναι ούτε λογικό, ούτε νομικά ορθό. Θα πρέπει είτε να τους δοθεί η δυνατότητα να παραμείνουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε, αν μεταφερθούν στον ΟΔΥΘ, να έχουν τοδικαίωμα να επανέλθουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής αναφέρθηκε στο θετικό αποτύπωμα του υπό εξέταση νομοσχεδίου για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σημειώνοντας, όμως, ταυτόχρονα, την ανάγκη να προβεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε αυτές τις απαραίτητες, για την άρτια στελέχωση και λειτουργία του ΟΔΥΘ, βελτιώσεις, πριν την ψήφισή του από την Ολομέλεια της Βουλής.XX