Παρουσίαση του Έργου “ClimaWater – Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία με χρήση γεωργίας ακριβείας”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Καινοτομίας Joistστη Λάρισα, η παρουσίαση του Έργου “ClimaWater – Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία με χρήση γεωργίας ακριβείας”.Στόχος του έργου είναι να δώσει λύση στα προβλήματα λειψυδρίας που ήδη αντιμετωπίζουν οι γεωργικές καλλιέργειες και τα οποία ολοένα και θα εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Συγκεκριμένα, στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού κατά τουλάχιστον 30% μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας σε ετήσιες και δενδρώδεις καλλιέργειες σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν ως εταίροι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Συντονιστής εταίρος), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η εταιρία 3Δ, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα / Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαρισαίων Αγροτών “Η Νέα Ένωση”, η Αγροτικές Επιχειρήσεις Μικρού Μοναστηρίου Γ’ ΙΚΕ, η εταιρία OpenMellon–Εκπαίδευση-Συμβουλευτική–Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων ΑΕ,ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλεοπαραγωγών Τοπικής Κοινότητας Μακρυράχης Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, ο Μπρισίμης Ευάγγελος και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καναλιών. Το έργο υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) (κωδικός πράξης Μ16ΣΥΝ2-00288).

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νικόλαος Δαλέζιος, καλωσορίζοντας το κοινό και εν συνεχεία παρουσιάζοντας το Έργο και τους επιδιωκόμενους στόχους. Ακολούθησε η παρουσίαση του κ. Νικόλαου Δέρκα, Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος τόνισε την έλλειψη μεταφοράς τεχνογνωσίας από τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς απευθείας στους παραγωγούς αλλά και τη συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη του παραπάνω στόχου για την αξιοποίηση της γνώσης και τη δημιουργία θετικών αλλαγών μέσω της εφαρμογής πρακτικών και καινοτόμων διεργασιών.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της εταιρίας 3Δ, κ. Γεώργιος Καρούτσος, αναφέρθηκε στη λήψη δεδομένων μέσω του δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών της εταιρίας και των ραντάρ καιρού που είναι ικανά να παρέχουν άμεσες και εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις του καιρού σε πραγματικό χρόνο.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του κ. Μωχάμετ Νταράουσε, Προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ο οποίος ανέλυσε τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την παραγωγή του προϊόντος καθώς και τα προτεινόμενα συστήματα καλλιέργειας για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Περισσότερα για το έργο: https://climawater.gr/.xx