Περί αναλύσεων του νερού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η ΔΕΥΑ Φαρσάλων παραδίδει τις αναλύσεις του πόσιμου νερού σε ιδιωτικό χημικό εργαστήριο του Νομού Μαγνησίας και όχι στη Λάρισα.

Επομένως, διερωτάται κανείς για ποιους λόγους επιλέγει η ΔΕΥΑΦ έναν ιδιώτη να κάνει τις αναλύσεις του πόσιμου νερού ενώ θα μπορούσε να τα δώσει στο Γενικό Χημείο του Κράτους που εδρεύει στη Λάρισα.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από αρκετά χρόνια διαπιστώθηκε παραποίηση στοιχείων από ιδιωτική επιχείρηση και αποφασίστηκε από τον Δήμο να δίνονται οι αναλύσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους αλλά και στην ΔΕΥΑΛ.

Από την άλλη, φρόνιμο θα ήταν να αναπτύσσουμε καλύτερες σχέσεις και συνεργασίες με τους “εντός” νομού παρά “εκτός”.xx