Πλημμυροπαθείς: Μέχρι τις 12 Ιανουαρίου οι αιτήσεις πρώτης αρωγής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου έχει ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, ώστε οι δικαιούχοι από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 να μπορούν να τροποποιήσουν την αίτησή τους ή να υποβάλουν εκ νέου αίτηση μέχρι την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με τις σχετικές κοινές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί (Β΄7335).

Όπως σημειώνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, από 5 Ιανουαρίου 2024 όσοι υποβάλλουν ή τροποποιούν την αίτησή τους για χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ή αποζημίωση οικοσκευής, θα μπορούν πλέον να βλέπουν την ανανεωμένη εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου 2023.

Συνεπώς, για ακίνητα τα οποία αποκτήθηκαν ή μεταβλήθηκε η κατάστασή τους, μέχρι και την ημερομηνία της πλημμύρας, για συγκεκριμένους λόγους όπως η ρύθμιση κληρονομικών θεμάτων, κατά την αίτηση θα λαμβάνεται υπόψη η δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβληθεί μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου 2023.

Επισημαίνεται ότι η καταβολή των ενισχύσεων πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής, πραγματοποιείται κατόπιν διασταυρώσεων και ειδικά στις περιπτώσεις τροποποίησης των στοιχείων περιουσιακής κατάστασης, κατόπιν προσεκτικών ελέγχων και διασταυρώσεων με τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που πιστοποιούν την τροποποίηση, τα οποία και οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protiarogi@civilprotection.gr .

Σημειώνεται, πως κατά την τελευταία περίοδο, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν πραγματοποιηθεί πολλές δεκάδες χιλιάδες δηλώσεις νέων δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας και μεταβολές σε στοιχεία δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου.

Συνεπώς, για κάθε σχετική αίτηση στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής θα ακολουθεί αναλυτικός έλεγχος με βάση τα έγγραφα που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά, ενώ σε περιπτώσεις που εντοπιστεί η ανάγκη θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για παρατυπίες, για ψευδείς δηλώσεις και για παραποιήσεις εγγράφων.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή κτηνοτροφικές μονάδες και επιχειρήσεις καταβάλλεται κατόπιν διασταύρωσης των αιτήσεων με τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής.XX