Ποιες οι 20 νέες θέσεις που καλύφθηκαν στο Δήμο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Οι είκοσι νέες προσλήψεις του Δήμου Φαρσάλων δυναμώνουν ακόμη περισσότερο το προσωπικό προς βελτίωση υπηρεσιών του Δήμου. Έτσι, με τους 20 παρακάτω προσληφθέντες ο Δήμος Φαρσάλων αποκτά τη μεγαλύτερη δύναμη προσωπικού που είχε ποτέ.

Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Αργύρη Ζηνοβία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Καραμπάση Αθανασία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Τσιτσικλής Ευάγγελος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Ειδικότητα ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Καραμπάλιος Ιωάννης, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Φεγγίτη Ιωάννα, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Ειδικότητα ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE Ή HARDWARE)

Μπανιά Ιουλία, ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWAREHARDWARE)

Χονδρού Αχιλλεία, ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWAREHARDWARE)

Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Αβραμίδου Αγάπη, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Βαρσάμη Διαμάντω, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Καλογεροπούλου Ελπίδα, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Σμέτη Ευαγγελία, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Ειδικότητα ΔΕ Οδηγών (με άδεια Γ΄ κατηγορίας…)

Αθανασόπουλος Γεώργιος, ΔΕ Οδηγών (με άδεια Γ΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού σε ισχύ

Καψιώτης Γεώργιος, ΔΕ Οδηγών (με άδεια Γ΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού σε ισχύ)

Ειδικότητα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξ. Χώρων

Σκαφιδά Αικατερίνη, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Φυτιλή Βασιλική, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Ειδικότητα ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Πλατής Αθανάσιος, ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Σακελλαρίου Κωνσταντίνος, ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Ειδικότητα ΥΕ Οικοδομικών Εργασιών

Βαϊτσόπουλος Αθανάσιος, ΥΕ Οικοδομικών Εργασιών

Βασιλόπουλος Νικόλαος, ΥΕ Οικοδομικών Εργασιών

Κεχαγιάς Νικόλαος, ΥΕ Οικοδομικών Εργασιώνxx