Ποιοι φορολογούμενοι απειλούνται με έξτρα φόρο 22%

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Με πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς που θα προκύψει και δεν έχει καλυφθεί θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε φορολογούμενος – που είναι μισθωτός, συνταξιούχος, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή αυτοαπασχολούμενος καθώς και κάθε φορολογούμενος με εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων – πρέπει να έχει πραγματοποιήσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό 30% του ετησίου ατομικού πραγματικού εισοδήματός του.

Έπειτα από τις αλλαγές στον τρόπο φορολόγησής τους, μάλιστα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει πλέον να συγκεντρώνουν περισσότερες αποδείξεις για αγορές με ηλεκτρικά μέσα πληρωμής.

Πιο συγκεκριμένα, στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλλουν το 2024 – για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2023 – θα πρέπει να δηλώσουν ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα ύψους 10.920 ευρώ, ποσό το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με τα έτη άσκησης δραστηριότητας, το κόστος μισθοδοσίας και τον τζίρο.xx