ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 2347/16.02.2024 πρόσκλησης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (α΄ διμήνου έτους 2024), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος), στις  29 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 67 και 67Α του ν.3852/2010,όπως τροποποιήθηκαν με αυτές των άρθρων 6 και 7 του ν.5056/2023), σας ενημερώνουμε ότι θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα :Θέμα 1ο: Ενημέρωση για την συντήρηση δικτύου αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Φαρσάλων.

Θέμα 2ο: Ενημέρωση για τις «Εργασίες αποψίλωσης – κοπής και ευπρεπισμός χώρων πρασίνου» και υπηρεσίας «Αφαίρεση επικίνδυνων δένδρων και κλαδέματα δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους» του Δήμου Φαρσάλων.

Θέμα 3ο: Ενημέρωση για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Φαρσάλων.

Θέμα 4ο: Ενημέρωση για το ακριβές χρονοδιάγραμμα σχετικά με την υλοποίηση της αντιπλημμυρικής προστασίας της Τ.Κ. Φαρσάλων; Συγκεκριμένα πότε θα γίνει η καινούργια υδραυλική μελέτη; Πότε θα προκηρυχτεί ο διαγωνισμός για την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων; Πότε θα περατωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα; Και σε ποια υδραυλική μελέτη στηρίζονται τα υπάρχοντα αντιπλημμυρικά έργα που είναι εν εξελίξει; (ερώτημα δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας Κουτσουκέρας Ταξιάρχης).

Θέμα 5ο: Ενημέρωση για το πότε θα επισκευαστεί η Ανώνυμη δημοτική οδός Θωμαιδή -Παλαιολόγου και η οδός Καναδά (στο ύψος του πρώτου παιδικού σταθμού) που καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό κατά τα πλημμυρικά φαινόμενα του Daniel καθώς και σε άλλα σημεία εντός του αστικού ιστού της Τ.Κ Φαρσάλων όπου το οδικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση; (ερώτημα δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας Καταραχιάς Αχιλλέας).

Θέμα 6ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΦ ποιο είναι το ύψος του Χρέους του Οργανισμού; Ποια είναι η διακύμανση αυτή από τη 01-1-2020 έως 31-12-2023 μηνιαίως, καθώς και σε ποια νομικά πρόσωπα και ιδιώτες αντιστοιχεί το χρέος στον καθένα ξεχωριστά; Επιπλέον ποιο είναι το χρηματικό ποσό που οφείλουν οι δημότες στον οργανισμό και η μηνιαία διακύμανση του από 01-01-2020 έως 31-12-2-23; (ερώτημα δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας Παναγιωτοπούλου Κυριακή).

Θέμα 7ο: Ενημέρωση για τον αριθμό μηχανημάτων έργου του Δήμου Φαρσάλων είναι λειτουργικά αυτή την στιγμή; Πότε θα επισκευαστούν τα μη λειτουργικά; Πόσα είναι μη επισκευάσιμα και πότε θα αντικατασταθούν τα συγκεκριμένα; Ποιο είναι το κόστος για την επισκευή τους; (ερώτημα δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας Ραπτόπουλος Γρηγόριος).

Θέμα 8ο: Στην Τ.Κ Μ.Ευυδρίου και συγκεκριμένα στον οικισμό του Μ. Ευυδρίου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τους βρόμικους δρόμους λόγω της λάσπης που δημιουργείτε μετά από κάθε βροχόπτωση. Πόσους μήνες θα χρειαστεί ακόμη ο δήμος για να επαναφέρει το οδικό δίκτυο του οικισμού στην αρχική του κατάσταση; (ερώτημα δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας Γιαχνής Κων/νος).

Θέμα 9ο: Ενημέρωση λεπτομερώς για θέματα που αφορούν στην ΔΕΥΑΦ κ συγκεκριμένα: Ποιο είναι το χρηματικό υπόλοιπο. Ποιες είναι οι οφειλές της προς τρίτους (και ποιους συγκεκριμένα). Τι εκκρεμότητες προς είσπραξη υπάρχουν. Εάν γίνεται καθαρισμός δεξαμενών στις τοπικές κοινότητες (σε ποιες έγινε και πότε). Που γίνονται οι αναλύσεις του πόσιμου νερού κ κάθε πότε κ πως ενημερώνονται οι πολίτες για την ποιότητα του. Τι εργατικό δυναμικό υπάρχει στην Υπηρεσία κ κάθε πότε γίνονται οι μετρήσεις σε οικίες και καταστήματα από τους υπαλλήλους (ερώτημα δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας Μαρία Ίφου).

Θέμα 10ο: Ενημέρωση σχετικά με τις προθέσεις και ενέργειες του Δήμου όσον αφορά στην απαλλαγή των μισθωμάτων των πληγέντων αγροτοκτηνοτροφων της Επαρχίας μας (ερώτημα δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας Χρήστος Γώγος).xx