Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η 2η Γενική Συνέλευση της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως μέλος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (AREPO), συμμετείχε στην πρώτη Γενική Συνέλευση της ολομέλειας της AREPO για το έτος 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν ο συντονιστής της Ομάδας Εργασίας AREPO, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δρ. Δημήτριος Σταυρίδης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Πρόεδρος της υπό σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Θεσσαλίας κ. Γρηγόριος Γκουντόπουλος και το μέλος της Ομάδας Εργασίας AREPO, Γεώργιος Κανάκης, γεωπόνος της ΔΑΟ Π.Ε. Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώθηκε επίσημα από την Προεδρία της AREPO ότι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα φιλοξενήσει τη 2η Γ.Σ. του 2024 και τις εκλογές του Εκτελεστικού Συμβουλίου της AREPO, τον επόμενο Οκτώβριο, αποδεχόμενη σχετική πρόταση του Περιφερειάρχη, γεγονός που αποτελεί μεγάλη τιμή για τη Θεσσαλία και τους παραγωγούς των προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ).

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης τονίστηκε για ακόμη μία φορά η σημασία και ο ρόλος της AREPO, ως φορέα αναφοράς σε επίπεδο Ε.Ε. στον τομέα των ΓΕ, ενώ πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών της σχετικά με τις Πολιτικές της Ε.Ε. και παρουσίαση των δραστηριοτήτων της κατά το προηγούμενο έτος (2023).

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διάσκεψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) για την αντιμετώπιση του νέου νομικού πλαισίου της Ε.Ε για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις και τα ποιοτικά προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που διοργανώθηκε από την AREPO, την Euromontana και την oriGIn EU και συγκέντρωσε θεσμικά όργανα της Ε.Ε, περιφερειακές κυβερνήσεις, παραγωγούς ορεινών προϊόντων και προϊόντων ΓΕ και ενδιαφερόμενους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις του νέου κανονισμού και οι τρόποι διασφάλισης των μοναδικών χαρακτηριστικών αυτών των προϊόντων, στο πλαίσιο της επόμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της γενικότερης νομοθεσίας της Ε.Ε..

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε ο ρόλος των συστημάτων ποιότητας της Ε.Ε. στη βιώσιμη ανάπτυξη αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές περιοχές, ενώ παρουσιάστηκε το «προϊόν βουνού», το πιο πρόσφατο μεταξύ των προγραμμάτων ποιότητας της Ε.Ε.

Την διάσκεψη τίμησαν με την παρουσία τους και εκφράζοντας τις απόψεις τους, μεταξύ άλλων, η Mercedes Morán Álvarez, Πρόεδρος της AREPO, ο ευρωβουλευτής Paolo De Castro, εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τις ΓΕ, η ευρωβουλευτής Anne Sander, σκιώδης εισηγήτρια για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, η ευρωβουλευτής Irène Tolleret, σκιώδης εισηγήτρια για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τις ΓΕ, ο Diego Canga Fano, Διευθυντής Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Έρευνας και Γεωγραφικών Ενδείξεων, στη ΓΔ Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολλοί άλλοι.

Συνολικά, στη διάσκεψη τονίστηκε η συμβολή των ΓΕ και των όρων ποιότητας στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για αυτά τα προϊόντα ώστε να ευδοκιμήσουν και να συμβάλουν στη ζωτικότητα, στην ανθεκτικότητα και στη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.xx