Συμμετοχή της Περιφέρειας στο εργαστήριο τελικής επικύρωσης του έργου Horizon 2020 “inGOV”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Στις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το εργαστήριο τελικής επικύρωσης του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 “Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision” «inGOV», και αρκετοί εταίροι του παρουσίασαν τα βασικά αποτελέσματά τους στο πλαίσιο του έργου. Η πιλοτική δοκιμή που αφορά στην Ελλάδα, και για την οποία υπεύθυνος εταίρος είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, επικεντρώνεται στον επανασχεδιασμό και ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και ανανέωσης εκπτωτικών καρτών πολιτών με αναπηρία για τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Η κοινοπραξία inGOV διοργάνωσε ένα τελικό εργαστήριο επικύρωσης. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν εκπρόσωποι της κοινοπραξίας inGOV, καθώς επίσης εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ενδιαφερομένων φορέων.

Οι 12 εταίροι του έργου inGOV από 9 ευρωπαϊκές χώρες στοχεύουν να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες (κυρίως της ΕΕ) σχετικές πολιτικές και πρωτοβουλίες, την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και τις καλές πρακτικές των επαγγελματιών και να εξειδικεύσουν νέες πολιτικές, μεθόδους και εργαλεία ΤΠΕ για τη δημιουργία και παροχή ολοκληρωμένων δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς αποκλεισμούς. Το inGOV «βλέπει» τους πολίτες όχι μόνο ως τελικούς χρήστες, αλλά κι ως πιθανούς εταίρους και συνδημιουργούς για το σχεδιασμό και την παροχή ολοκληρωμένων δημόσιων υπηρεσιών.

Το έργο inGOV εστίασε, επίσης, στην βελτίωση του εννοιολογικού μοντέλου του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας σε πέντε βασικούς τομείς:
1. Ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, που πρέπει να καταγράφονται και να εξετάζονται σαφέστερα

2. Συνδημιουργία, η οποία έχει ενσωματωθεί στο υπάρχον μοντέλο της Ολοκληρωμένης Δημόσιας Υπηρεσίας.

3. Ένα ολιστικό πλαίσιο για την παροχή πρακτικών οδηγιών στους επαγγελματίες.

4. Αρχιτεκτονική και εργαλεία ΤΠΕ, που ενισχύουν την υφιστάμενη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για τη διαλειτουργικότητα.

5. Τέσσερις Ευρωπαίοι πιλότοι για την αξιολόγηση της αξίας του ολιστικού πλαισίου και των εργαλείων ΤΠΕ.

Ακολούθησε η παρουσίαση του ολιστικού πλαισίου της Ολοκληρωμένης Δημόσιας Υπηρεσίας, που πραγματοποιήθηκε από την Deloitte. Το ολιστικό πλαίσιο IPS αποτελεί πράγματι το εμβληματικό εννοιολογικό μοντέλο στο inGOV, για να καθοδηγήσει τους επαγγελματίες στη συν-δημιουργία και παροχή καινοτόμων μοντέλων διακυβέρνησης Ολοκληρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους πέντε πυλώνες ολιστικού πλαισίου του IPS, αλλά και να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσω μερικών διαδραστικών ασκήσεων.

Στη συνέχεια, η UBITECH πραγματοποίησε μια γρήγορη παρουσίαση για την αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου των εργαλείων, που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της νέας ψηφιακής εφαρμογής -σε εναρμόνιση με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα- για να δώσει στη συνέχεια βήμα στους τέσσερις πιλότους του inGOV. Εκπρόσωποι της Αυστρίας, Μάλτας, Κροατίας και Ελλάδας (Περιφέρεια Θεσσαλίας) επικεντρώθηκαν στη ανταλλαγή νέων ιδεών, καινοτόμων προσεγγίσεων και αναζήτηση κοινών στρατηγικών μεθόδων σε προκλήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς της νέας ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να συνεχιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών, παρουσίασε την πρόοδο των εργασιών, αλλά και τις επικείμενες δράσεις συν-σχεδιασμού και συν-δημιουργίας που προγραμματίζει, στο πλαίσιο υλοποίησης της τρίτης φάσης αξιολόγησης μέσα από τα εργαστήρια τόσο με τους υπαλλήλους της διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας όλων των περιφερειακών ενοτήτων, όσο και με τους ωφελούμενους (ΑμεΑ-Δνση Πρόνοιας) της νέας υπηρεσίας.

Χρήσιμες απόψεις ακούστηκαν και καταγράφηκαν, με κοινή κατεύθυνση το όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών, που δεν είναι άλλη από την απλοποίηση διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων με αναπηρία.

Το εργαστήριο αποτέλεσε μια ευκαιρία για την κοινοπραξία, να έχει μια ολιστική άποψη για όλες τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, καθώς και να δημιουργήσει νέες συνδέσεις για μελλοντική συζήτηση.

Πληροφορίες σχετικά με το inGOV στο: https://ingov-project.eu/.xx