Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 14 Νοεμβρίου, στις 19:00 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1°: Λήψη απόφασης περί μεταβολών Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων για το έτος 2024 – 2025/

ΘΕΜΑ 2°: Λήψη απόφασης περί μεταβολών Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων για το έτος 2024 – 2025.

ΘΕΜΑ 3°: Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΙΕΚ.

ΘΕΜΑ 4°: Ονοματοδοσία κεντρικού δρόμου στον οικισμό Άνω Δασολόφου της Κοινότητας Δασολόφου.

ΘΕΜΑ 5°: Έγκριση της αριθ. 82/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με Θέμα: “Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2023 (τέταρτη – 4η)”.

ΘΕΜΑ 6°: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) αριθ. 39/2023 με θέμα: “Υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων περί επικαιροποίησης της από 16/05/2017 Προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Φαρσάλων σχετικά της Ένταξης της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)” με κωδικό ΟΠΣ 6003312 ΣΤΗ ΝEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027″.

θΕΜΑ 7ο: Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Έργα αναβάθμισης δικτύων αποχέτευσης όμβριων Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 8°: Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση του lου Γυμνασίου – Λυκείου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 9°: Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Δημιουργία ανοικτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Υπολειπόμενα δίκτυα αποxέτευσης ακαθάρτων στη πόλη των Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 12°: Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Συντηρήσεις υποδομών Ναρθακίου”.

ΘΕΜΑ 13°: Λήψη απόφασης συμμετοxής του Δήμου στο “Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Λάρισας για το έτος 2024”.xx