Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου, στις 18:30 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1°: Λήψη απόφασης Περί μεταβολών Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων για το έτος 2024 – 2025.

ΘΕΜΑ 2°: Έγκριση ή μη νέας σύμβασης με τη Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για το Χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

ΘΕΜΑ 3°: Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Χαλκιάδων για επαγγελματική χρήση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 4°: Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 5.463,18 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Χαλκιάδων με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας (αίτηση κ. Δημητρίου Παλαιομήτρου του Χρήστου).

ΘΕΜΑ 5°: Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

ΘΕΜΑ 6°: Έγκριση δέκατης (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023.

ΘΕΜΑ 7°: Ορισμός υπόλογου και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού για το έργο “Προσαρμογή 1ου και 2ου παιδικού σταθμού Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 8°: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 – Αποκλίσεις στοxοθεσίας.

ΘΕΜΑ 9°: Έγκριση της αριθ. 88/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα: “Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2023 (πέμπτη – 5η)”.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α..

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Φαρσάλων με τη ΔΕΥΑΦ για την εκτέλεση της πράξης “Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (DANIEL) της ΔΕΥΑ Φαρσάλων” με χρηματοδότηση στο πλαίσιο του άξονα 2.4 “Πρόληψη και διαxείριση κινδύνων” του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών”.

ΘΕΜΑ 12°: Λήψη απόφασης, για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Φαρσάλων οικον. έτους 2024.

ΘΕΜΑ 13°: Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 14°: Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 15°: Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Δημοτικού Σχολείου και 4ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 16°: Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βαμβακούς Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 17°: Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Δημιουργία ανοιχτού υπαίθριου χώρου αναψυxής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 18°: Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση κεντρικής τάφρου Πολιτιστικού με ζαρζανέτια”.

ΘΕΜΑ. 19°: Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος ισχύος 20 kWp με τη χρήση του Ενεργειακού Συμψηφισμού” της πράξης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 20ο: Παράταση ή μη συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Υποέργο 2 “Αναβάθμιση των Η/Μ Εγκαταστάσεων” της πράξης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 21°: Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Έργα αναβάθμισης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 22°: Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Βελτίωση υποδομών φωτισμού οδοποιίας Κοινότητας Βρυσιών”.

ΘΕΜΑ 23°: Παροχή γνώμης επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης έτους 2024 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας.xx