Συνεδριάζει την Μ. Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδριάζει την Μεγάλη Τρίτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων για συζήτηση και λήψης απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου οικον. έτους 2024 (μετά από την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού).

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2024.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής περιουσιακών στοιχείων λυθείσας ΔΗΚΕΦΑ.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής περιουσιακών στοιχείων καταργούμενου ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ..

ΘΕΜΑ 5o: Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Χαλκιάδων της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιάδων για υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα.

ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για την παράταση συμφωνητικού εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (κτίριο νηπιαγωγείου ) στην Δημοτική Κοινότητα Πολυνερίου Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βάμβακος – Δημητριακών Πολυνερίου.

ΘΕΜΑ 7o: Λήψη απόφασης για την παράταση συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Αμπελειάς.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φαρσάλων στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).

ΘΕΜΑ 9o: Τροποποίηση καταστατικού (προσθήκη καταστατικών σκοπών) της ΑΕΝΟΛ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση και παραλαβή των τελικών παραδοτέων της υποστηρικτικής υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για υπηρεσίες συμβούλου και για θέματα διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης του Φορέα Υλοποίησης στο Πρόγραμμα GR-Energy / ΧΜ ΕΟΧ 2014-21».

ΘΕΜΑ 11o: Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού».xx