Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδριάζει στις 28 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων για συζήτηση και λήψης απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.000 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια Ερέτριας της Κοινότητας Ερέτριας για κτηνοτροφική εγκατάσταση για βοοειδή.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση αντικατάστασης μισθωτή καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων λόγω θανάτου (αίτημα Αντωνιάδη Κοσμά του Νεοφύτου).

ΘΕΜΑ 3o: α) Δωρεάν παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (σήμανση, καταγραφή, στείρωση και εμβολιασμό) σε ιδιοκτήτες ή αναδόχους ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε ιδιοκτήτες σκύλων αποκλειστικά για τη φύλαξη ποιμνίων (παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν.4830/2021), εξειδίκευση κατηγοριών ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων και ορισμός εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων (παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4830/2021), β) αύξηση των ποσών της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/2021 ή μείωση ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες (παρ.3 του άρθρου 45), γ) κίνητρα για τη σήμανση, τη στείρωση και την υιοθεσία σκύλων και γατών (άρθ.12 του Ν.4830/2021).

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της αριθ. 8/20254 απόφαση ΔΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με θέμα: “Τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑΦ προς ανακούφιση των πλημμυροπαθών κατοίκων εντός των ορίων της αρμοδιότητάς της, εξ’ αιτίας της κακοκαιρίας Daniel”.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση και παραλαβή του 4ου, 5ου, 6ου και 7ου παραδοτέου της υποστηρικτικής υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσιών για υπηρεσίες συμβούλου και για θέματα διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης του Φορέα Υλοποίησης στο Πρόγραμμα GR-Energy / ΧΜ ΕΟΧ 2014-21”.

ΘΕΜΑ 6o: Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων”.xx