Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Με μία ειδική και μία τακτική συνεδρίαση συνεδριάζει αύριο Τρίτη, 16 Ιανουαρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου.

Συγκεκριμένα, η ειδική συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Φαρσάλων, οικονομικού έτους 2024 (Εισηγητής : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και Αλειφτήρας Σωκράτης Αναπληρωτής Προϊσταμένος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ακολούθως, στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων (ΔΕΥΑΦ) (Εισηγήτρια : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός μελών και δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φαρσάλων (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση του συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Φαρσάλων (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού παντοπωλείου και ορισμός μελών (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού φαρμακείου και ορισμός μελών (Εισηγητής: Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου για το έτος 2023 και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών, ενός (1) δημότη και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν Καμία Αξία για το έτος 2023 και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών, ενός (l) δημότη και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Ανταλλαγής Ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023 και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση Πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023 και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου για τον καθορισμό τιμήματος ακινήτων και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών, ενός (1) Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης, για συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) α) παρακολούθησης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών β) παραλαβής προμηθειών, για το έτος 2023 (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης, για συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών ενστάσεων (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) α) εκτέλεσης υπηρεσιών β) εκτέλεσης προμηθειών, για το έτος 2023 (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 16ο : Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, ελέγχου παιδότοπων και διενέργειας αυτοψιών σχετικά με τη χρήση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου από κατάστημα (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός αντιπροσώπων Δήμου στο Διοικητικό συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Π.Ε. Λάρισας (Εισηγητής: Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός εκπροσώπου διαχειριστή του Δήμου σε Τραπεζικά Ιδρύματα (Εισηγητής: Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΘΕΜΑ 19ο : Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης και καθορισμού ύψους αυτής, στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του (άρθρου 92 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του Ν. 5003/2022) (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).xx