Σύνταξη στα 58,5 έτη με πιο ευνοϊκούς όρους το 2023 για 200.000 ασφαλισμένους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Δικαίωμα σε πάνω από 200.000 ασφαλισμένους να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη και μειωμένη σύνταξη και μάλιστα με πιο ευνοϊκά κριτήρια εντός του 2023 παρέχει η νομοθεσία.

Ωστόσο, ισχύουν και ειδικές περιπτώσεις για γονείς ανηλίκων σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΙΚΑ, καθώς μπορούν να αποχωρήσουν στα 50 και έως τα 58 έτη, υπό την αίρεση ότι έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα για σύνταξη.

Ο υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό, επιβεβαίωσε τα δημοσιεύμαta περί συνταξιοδότησης στα 58,5 χρόνια, σημειώνοντας πως γίνεται προσπάθεια του κράτους να μπουν ενιαίοι κανόνες στην απονομή των συντάξεων.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι όσοι βγουν σε σύνταξη φέτος θα έχουν λαμβάνειν τα παρακάτω:

Αυξημένη εθνική σύνταξη στα 413,76 ευρώ.
Αυξημένη ανταποδοτική σύνταξη βάσει μισθού και ετών ασφάλισης.
Το συνολικό ποσό αύξησης θα είναι 9,6% αντί για 7,75%. Η έξοδος από την εργασία φέτος έχει… προσαύξηση 9,6% λόγω του πληθωρισμού το 2022. Αυτό δεν θα συμβεί το 2024 ή το 2025, καθώς δεν αναμένεται να πλησιάσει καν το ποσοστό του 9,6% του 2022.
Όπως εκτιμάται, το 2024 η αναπροσαρμογή των μισθών θα γίνει με πληθωρισμό στο 4%, ενώ από το 2025 θα έχουμε, αντί πληθωρισμού, την προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών βάσει του ποσοστού αύξησης των μισθών.

Όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα με μειωμένη σύνταξη και ηλικία 55-62 ετών βγαίνουν φέτος σε σύνταξη με ποινή μείωσης 30% στο ποσό της εθνικής. Δηλαδή η εθνική, αντί των 413,76 ευρώ με 20 και άνω έτη ασφάλισης, θα πέσει στα 291,73 ευρώ.

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που λόγω ανεργίας δεν πληρούν την προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος μία πενταετία πριν από την αίτηση για σύνταξη δεν βγαίνουν ούτε στα 62 έτη με μειωμένη, αλλά οδηγούνται για πλήρη σύνταξη στα 67.

1. Μπορούν να βγουν στη σύνταξη με πλήρεις αποδοχές:

α) Άνδρες – γυναίκες γεννημένοι το δεύτερο εξάμηνο του 1961, με 25ετία έως και 31/12/2010, με 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2018. Έξοδος στα 60 και 6 μήνες. Αν συμπληρωθεί το όριο έως και 31/12/2011, με 36 έτη έως 31/12/2019 βγαίνουν στα 60 έτη και 6 μήνες.

β) Άνδρες – γυναίκες γεννημένοι το δεύτερο εξάμηνο του 1961, με 25ετία έως και 31/12/2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά μέχρι και 31/12/2019, εξέρχονται στα 60 έτη και 6 μήνες.

γ) Άνδρες – γυναίκες γεννημένοι έως και τον Σεπτέμβριο 1960, με 25ετία έως και 31/12/2012, με 37 έτη μέχρι και 31/12/2019 βγαίνουν στα 60 και 11 μήνες. Αν γεννήθηκαν έως και τον 3ο/1958, με 25ετία το 2011 βγαίνουν στα 64 έτη και 9 μήνες.

δ) Εργαζόμενοι με 40 έτη ασφάλισης, που συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2022.

ε) Τρίτεκνοι στο Δημόσιο που γεννήθηκαν τον Ιανουάριο του 1965 έως και τον Ιούλιο του 1965 με 21 έτη το 2011 βγαίνουν στα 58 έτη και 5 μήνες. στ) Γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο με 25ετία το 2011, γεννημένοι από τον Ιανουάριο του 1965 έως και τον Ιούλιο του 1965 βγαίνουν στα 58 έτη και 5 μήνες.

2. Για έξοδο από την εργασία με μειωμένη σύνταξη ισχύουν τα εξής:

► Άνδρες που γεννήθηκαν το 1961 και συμπληρώνουν 25ετία το 2010, έξοδος στα 60 έτη.

► Γυναίκες γεννηθείσες το 1966 με 25ετία το 2010 εξέρχονται στα 55 έτη.

► Άνδρες του 1966 με 25ετία το 2011, βγαίνουν στα 56.

► Άνδρες του 1964 με 25ετία το 2012, στα 58.

► Άνδρες του 1967 με 25ετία το 2011 βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη στα 62.

► Άνδρες του 1965 και εφεξής, με 25ετία το 2012, παίρνουν σύνταξη στα 62 έτη.

Γονείς ανηλίκων με 25ετία

Το 2023 θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη άνδρες και γυναίκες γονείς ανηλίκων και τρίτεκνοι ασφαλισμένοι Δημοσίου.

Ακόμη, μητέρες και χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΕΚΟ – τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης. Βγαίνουν στα 50 ή τα 52 ή τα 55 έτη.

Όλες οι περιπτώσεις αφορούν:

α) Γονείς ανήλικων τέκνων δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες σε ΔΕΚΟ – τράπεζες με συμπληρωμένη:

► 25ετία το 2011, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών.

►25ετία το 2012, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών.

► 25ετία το 2010.

► 20ετία το 2011 για τρίτεκνους δημόσιους υπάλληλους και με 20ετία το 2012 για τρίτεκνες μητέρες υπαλλήλους ΔΕΚΟ – τραπεζών, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και για τις δύο περιπτώσεις.

β) Γονείς ανηλίκου με 5.500 ημέρες ασφάλισης. Βγαίνουν το 2023 σε σύνταξη μητέρες και χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες με κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιο δότησης και 5.500 ημέρες ασφάλισης.

γ) Δυνατότητα συνταξιοδότησης έχουν και μητέρες ανήλικων τέκνων με συμπληρωμένες 5.500 ημέρες ασφάλισης:

► Το 2010. Βγαίνουν στα 50 έτη ηλικίας με μειωμένη και στα 55 με πλήρη.

► Το 2011. Κατοχυρώνουν έτσι το 52ο έτος ηλικίας για μειωμένη και τα 57 για πλήρη.

► Το 2012. Κατοχυρώνουν το 55ο έτος ηλικίας για μειωμένη και τα 60 για πλήρη.

3. Για ασφαλισμένους με βαρέα ένσημα ισχύουν φέτος για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη τα εξής:

● Άνδρες – γυναίκες με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και το 2012 και με συμπληρωμένη ηλικία έως 54,5 ετών για μειωμένη και 56,6 ετών για πλήρη.

● Άνδρες – γυναίκες με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα το 2013 και ηλικία συνταξιοδότησης 58 ετών και 9 μήνες για τη μειωμένη και 60 ετών και 9 μήνες για πλήρη σύνταξη.

● Άνδρες – γυναίκες με 10.500 ένσημα συνολικά και από 7.500 στα βαρέα έως το 2014 με απαιτούμενη ηλικία 59 ετών και 6 μήνες για τη μειωμένη και 61 ετών και 6 μήνες για πλήρη.

● Άνδρες – γυναίκες με 10.500 ένσημα συνολικά, με πάνω από 7.500 στα βαρέα από την 1/1/2015 και μετά, ηλικία 60 ετών για μειωμένη και 62 ετών για πλήρη.

● Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν από το 1993 με βαρέα ένσημα. Πρέπει να έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2012, εκ των οποίων οι 3.600 με καθεστώς βαρέων και εξ αυτών οι 1.000 ημέρες στα βαρέα τα τελευταία 17 προ της συνταξιοδότησης έτη. Βγαίνουν στη σύνταξη στα 55, 56 και 57 έτη ηλικίας. Συνεπώς, φέτος συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη όσες είναι γεννημένες το 1968, το 1967 και το 1966.