Τι είναι η πλατφόρμα «whistleblowing» για τους λογαριασμούς ρεύματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Στην πλατφόρμα ανώνυμων καταγγελιών που σχεδιάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οι καταναλωτές και όχι μόνο θα μπορούν να ενημερώνουν για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στην αγορά ενέργειας.Το μοντέλο που ακολουθούν η Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και η ΑΑΔΕ για τη δυνατότητα ανώνυμων καταγγελιών υιοθετεί και η ΡΑΑΕΥ.

To whistleblowing, αποτελεί ένα εργαλείο αποτελεσματικό ώστε να συγκεντρώνονται στοιχεία για ενδεχόμενες στρεβλώσεις στην αγορά υπό το καθεστώς ανωνυμίας.

Πρόκειται για ψηφιακή υπηρεσία που προσφέρει απόλυτη διασφάλιση της ανωνυμίας όσων θέλουν να καταθέσουν πληροφορίες. Η πληροφορία καταχωρείται σε ασφαλές περιβάλλον χωρίς την ταυτότητα του χρήστη και οι Αρχές που ήδη τη χρησιμοποιούν λαμβάνουν μόνο το κείμενο της πληροφορίας διαβάζουμε στο ienergeia.gr.

Στην πλατφόρμα ανώνυμων καταγγελιών που σχεδιάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οι καταναλωτές και όχι μόνο θα μπορούν να ενημερώνουν για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στην αγορά ενέργειας.

Έτσι, η ΡΑΑΕΥ με την υιοθέτηση του whistleblowing αλλά και χρήση τεχνητής νοημοσύνης προσδοκά να ελέγξει την αγορά ενέργειας αλλά και να συμβάλλει στην ενημέρωση και την προστασία του καταναλωτή ενώ θα μπορεί να αντλεί περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί στην πράξη η αγορά και βεβαίως να παρεμβαίνει ρυθμιστικά ή και κατασταλτικά.

Διαθέσιμη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024
Η νέα πλατφόρμα ανώνυμων καταγγελιών στην οποία θα μπορούν οι πολίτες να ενημερώνουν την Αρχή για δυσλειτουργίες ή άλλα ζητήματα που αντιμετωπίσουν στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου θα λειτουργήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Η ειδική αυτή πλατφόρμα, energy-whistleblowing.gr, αποτελεί το ένα από τα 9 ψηφιακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου και του Ενεργειακού Διαμεσολαβητή, που αναπτύσσει η Αρχή, στο πλαίσιο του «Εικονικού Τόπου για τον Καταναλωτή».

Το πρωτοποριακό πλέγμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους καταναλωτές ανακοίνωσαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Αρχής Θανάσης Δαγούμας και Δημήτρης Φούρλαρης κατά την παρουσίαση του «Εικονικού Τόπου», ανάλογό του δεν παρέχει καμία ρυθμιστική αρχή χώρας του ΟΟΣΑ. Μάλιστα η ΡΑΑΕΥ θα διεκδικήσει διεθνές βραβείο από τον ΟΟΣΑ ενώ ήδη έχει κατατεθεί αίτηση για εγγραφή́ στο Αποθετήριο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στην υφιστάμενη πλατφόρμα, στην οποία η Αρχή δέχεται αιτήματα/παράπονα από καταναλωτές για τις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου το 2023 δέχθηκε συνολικά 6.075 παράπονα από 12.294 το 2022, που ήταν όμως μία ιδιαίτερη χρονιά λόγω της ενεργειακής κρίσης και της εκτόξευσης των τιμών.

Από το σύνολο των αιτημάτων/παραπόνων το 81,81% ή 4.970 αφορούσαν τον ηλεκτρισμό και το 17,28% (1.050) το φυσικό αέριο, με τα υπόλοιπα να αφορούν ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο μαζί. Το 2022 ο ηλεκτρισμός αφορούσε το 87,86% των παραπόνων/αιτημάτων και το φυσικό αέριο το 11,18%.

Το 51,75% των αιτημάτων/παραπόνων που έγιναν στην Αρχή το 2023 αφορούσε στους προμηθευτές, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 62,78% το 2022, το 11,05% στους Διαχειριστές έναντι 6,86% της προηγούμενης χρονιάς και το 37,20% των παραπόνων αφορούσε προμηθευτές και διαχειριστές μαζί, έναντι ποσοστού 30,36% το 2022.

Η συντριπτική πλειονότητα των παραπόνων, το 84,31%, αφορούσε στον λογαριασμό, ποσοστό που μένει σταθερό από το 2022 (84,47%).

Το 10-15% των καταναλωτών θεωρούν ως μη αποδεκτή την απάντηση που έλαβαν από τους παρόχους τους, όσον αφορά το αίτημα/παράπονο που υπέβαλαν.xx