Τριετίες: Πώς θα εφαρμοστούν για τους εργαζόμενους από τον Ιανουάριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Αναπροσαρμοζόνται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα με τις τριετίες, χωρίς στις αυξήσεις αυτές να υπολογίζονται και οι νέες που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τις κατώτατες αποδοχές στους εργαζομένους.

Έτσι, όπως είχε αναφέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, από τον Ιανουάριο του 2024 επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις, που προβλέπουν αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια. Ουσιαστικά, δηλαδή θα δοθούν οι τριετίες που μέχρι σήμερα είχαν «παγώσει».

Όσοι εργαζόμενοι πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα, πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο οι υπάλληλοι, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, θα λαμβάνουν το ποσοστό αύξησης του 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες, δηλαδή συνολικά, ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.

Οι εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, θα λαμβάνουν προσαύξηση 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες, δηλαδή συνολικά, 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.ΧΧ