Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ανάπτυξης κινητικότητας νέων επιχειρηματιών “Young Transatlantic Innovation LeadersInitiative”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Σύμφωνα με πληροφόρηση που μας περιήλθε από τον αρμόδιο, για την υλοποίηση του ενθέματι προγράμματος, φορέα American Councils for International Education, το φθινόπωρο πρόκειται να διεξαχθεί το πρόγραμμα κινητικότητας και ανάπτυξης διεθνών επαφών νέων επιχειρηματιών Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI) Fellowship Program, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ (U.S Department of State).

Το πρόγραμμα YTILI, διάρκειας έξι εβδομάδων, απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες χωρών Ευρασίας, και αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων, στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρηματιών ΗΠΑ και Ευρώπης, και στην ενίσχυση των εκατέρωθεν οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Ειδικότερα, 49 πολίτες, ηλικίας 25-35 ετών, από αντίστοιχες χώρες για τις οποίες ισχύει δικαίωμα συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα επιλεγούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα, βάσει της σχετικής διαδικασίας επιλογής.

Ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι πιθανοί υποψήφιοι παρατίθενται οι εξής πληροφορίες:

α) επιχειρηματίες που έχουν ιδρύσει δική τους (κερδοσκοπική ή μη) εταιρεία,ή/και εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις σε αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προκλήσεων,ιδίως εφόσον το μοντέλο δραστηριότητας που εφαρμόζουν οδηγεί στη δημιουργία νέωνθέσεων εργασίας και εισοδήματος (κυρίως για την περίπτωση μη κερδοσκοπικών), και

β) διαθέτουν προϋπηρεσία δραστηριότητας τουλάχιστον δύο ετών, και απασχολούνται ήδη σε ανάλογη θέση.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής που έχουν ορισθεί, προσωρινά, για την υλοποίηση του προγράμματος YTILI είναι από 17.9.2024 έως 25.10.2024.

Το κυρίως πρόγραμμα θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, θα λάβει χώρα σε διάφορες τοποθεσίες ΗΠΑ, και θα ολοκληρωθεί στην Ουάσιγκτον. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Σε συνέχεια του προγράμματος, υπάρχει δυνατότητα για ανταποδοτική πρόσκληση Α/ ομολόγων στις 49 χώρες υλοποίησης του προγράμματος για υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 30.1.2024, ώρα 10:00 πμ (EasternTime, ώρα Ανατολικής Ακτής).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του συνδέσμου https://ais.americancouncils.org/ytili.

Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν από ανεξάρτητη ομάδα ειδικών αξιολογητών (πάνελ), και στη συνέχεια οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε διαδικτυακή συνέντευξη(άνοιξη 2024) με εκπροσώπους από τις, αντίστοιχες των συμμετεχουσών χωρών, Πρεσβείες ΗΠΑ και του φορέα American Councils (ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και 50 περίπου έτη στον τομέα της εκπαίδευσης, και διατηρεί συνεργασίες με 130 χώρες με επιτόπια γραφεία στις μισές περίπου από αυτές).xx