Όλες οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης η Δημοτική Επιτροπή (πρώην Οικονομική) του Δήμου Φαρσάλων με τα κάτωθι θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Τα θέματα 1,2, 3, 6 και 7 ψηφίστηκαν ομόφωνα, ενώ τα θέματα 4 και 5 ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία (καταψήφισαν η κ. Κική Παναγιωτοπούλου και η κ. Μαρία Ίφου).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 45.204,66€ από το Πράσινο Ταμείο για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ”.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ποσού 10.176,46€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για “Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 3ης δόσης για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”“.

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή ποσού 34.768,92€ από την ΚΕΔΕ, επιχορήγηση για την “Αντιμετώπιση ζημιών από τη θεομηνία daniel”.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση προμηθειών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών λόγω της κακοκαιρίας DANIEL.

ΘΕΜΑ 5o: Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το οικον. έτος 2024.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός διοικητικών ορίων Δήμου Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για “Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας (Παιδικοί Σταθμοί, Πολιτιστικό Κέντρο) του Δήμου Φαρσάλων”.xx