Όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τα κάτωθι θέματα να ψηφίζονται ομόφωνα.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 19.320,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για ειδική εκλογική αποζημίωση στους υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ποσού 80.593,93€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για “Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023 – Δ΄ Κατανομή”.

ΘΕΜΑ 3o: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (10ης) αναμόρφωσης πρ/γισμου οικον. έτους 2023.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση αριθ. 6/2023 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου “Μελέτη Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Φαρσάλων” (Σχετική απόφαη Ο.Ε. αριθ. 170/2023).

ΘΕΜΑ 5o: Ακύρωση της αριθ. 172/2023 απόφασης Ο.Ε. σχετικά με την “Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων”“ σύμφωνα με την αριθ. 1772/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση της αριθ. 18/2023 μελέτης του έργου “Δημιουργία χώρου ρίψεων – Περίφραξη – Φωτισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού σταδίου και υπογειοποίηση δικτύου άρδευσης δημοτικού προπονητηρίου” ποσού 40.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου “Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Φαρσάλων” με ηλεκτρονικό διαγωνισμό και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Δασολόφου, της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 9o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις Κοινότητες Βασιλί, Πολυνέρι και Σταυρού, της Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.ΧΧ