Όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδρίασε το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, με τα κάτωθι θέματα να ψηφίζονται ομόφωνα. Από την συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη των αντιπολιτευτικών παρατάξεων κ.κ. Άρης Καραχάλιος και Ευάγγελος Κατσιαούνης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό του Δήμου έτους 2024”.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών εκτάκτων αναγκών σε εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 με διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες – Θεομηνία “Daniel”) που έπληξε το Δήμο Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 3o: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (11ης) αναμόρφωσης πρ/γισμου οικον. έτους 2023.

ΘΕΜΑ 4o: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, για το αίτημα των Χ.Α, Β.Α. και Ι.Α. (σχετ. αριθ. 240/2023 απόφαση Ο.Ε.).

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου “Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Φαρσάλων” με ηλεκτρονικό διαγωνισμό και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση υποβολής πρότασης σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. 77318/18-9-2023 τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο “ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ” στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 “Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων” με τίτλο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)”.

ΘΕΜΑ 7o: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Φαρσάλων οικονομικού έτους 2024 και υποβολή του προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.xx