Όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδρίασε το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, με τα κάτωθι θέματα να ψηφίζονται. ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 158.065,38€ από το Υπουργείο Εσωτερικών “Συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2023”.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ποσού 15.200,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για Προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φαρσάλων / Υποέργο Κατηγορίας Γ “Πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή ποσού 14.677,95€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για “Υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς”.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση 3ου πρακτικού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό του Δήμου έτους 2024”.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών εκτάκτων αναγκών σε εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 με διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες – θεομηνία Daniel) που έπληξε το Δήμο Φαρσάλων (για το μήνα Δεκέμβριο 2023).

ΘΕΜΑ 6o: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Φαρσάλων οικονομικού έτους 2024 και υποβολή του προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση υποβολής πρότασης σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. 77318/18-9-2023 τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο “ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ” στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 “Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων” με τίτλο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)”.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου “Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Φαρσάλων” με ηλεκτρονικό διαγωνισμό και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου “Κατασκευή φράγματος Διλόφου στη θέση Κακλιτζόρεμα”, των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (ποσού 8.250.000,00€).XX