Όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Συνεδρίασε εχθές το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, με τα κάτωθι θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή ποσού 72.411,19€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για “Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή ποσού 4.265,69€ από “Πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου 04.07.2023 έως 01.09.2023”.

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή ποσού 451.654,16€ από το Υπουργείο Εσωτερικών (18076η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255/2023) για “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού της χώρας”.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες εορτασμού Επετείου του Πολυτεχνείου.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση οφειλόμενου ποσού μετά από την αριθμ. ΑΟ223/2023 απόφαση του Τριμελές Διοικητικό Εφετείου Λάρισας (υπόθεση ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.).

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση οφειλόμενου ποσού μετά από την αριθμ. ΑΟ281/2023 απόφαση του Τριμελές Διοικητικό Εφετείου Λάρισας (υπόθεση ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.).

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση μετακίνησης οχήματος του Δήμου Φαρσάλων εκτός των ορίων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 8o: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

ΘΕΜΑ 9o: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, για διαγραφή προστίμου.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για ορισμό Ορκωτου Λογιστή-Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Φαρσάλων, οικονομικής χρήσης 2023.

ΘΕΜΑ 11o: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (9ης) αναμόρφωσης πρ/γισμου οικον. έτους 2023.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση μελέτης για την “Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό του Δήμου έτους 2023 – 2024” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “Προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) έτους 2024-2025”.

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Δημιουργία Βρεφικού Σταθμού (2 μηνών έως 2,5 ετών) Δήμου Φαρσάλων”.

ΘΕΜΑ 15o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Βαμβακούς Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.


ΘΕΜΑ 16o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Δασολόφου Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 17o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Ερέτρειας Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 18o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Ζωοδόχος Πηγής Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 19o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Νεράϊδας Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 20o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Κάτω Βασιλικά Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 21o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Σιτοχώρου Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 22o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Σκοτούσσας Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 23o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Χαλκιάδων Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα.

ΘΕΜΑ 24o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 25o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Βασιλί Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 26o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Κατωχωρίου Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 27o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Μεγάλου Ευϋδρίου Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 28o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Πολυνερίου Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 29o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Σταυρού Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 30o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Υπέρειας Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.

ΘΕΜΑ 31o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Αχιλλείου Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων.

ΘΕΜΑ 32o: Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Βρυσιών Δημοτικής Ενότητας Φαρσάλων.