ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Ανατροπή της τελευταίας στιγμής στο επίδομα εργασίας

ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Ανατροπή της τελευταίας στιγμής στο επίδομα εργασίας

Το επίδομα εργασίας θα καταβάλλεται μόνο εφόσον ο άνεργος προσλαμβάνεται σε θέση πλήρους απασχόλησης συμφωνά με την τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.

Ειδικότερα ορίζεται «1. Αναζητών εργασία που λαμβάνει επίδομα ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α 197) και παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α’ 185) ενίσχυση παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α 152) και προσλαμβάνεται Θέση μισθωτής Εργασίας πλήρους απασχόλησης πριν από λήξη ανώτατης διάρκειας που προβλέπεται για επίδομα ενίσχυση που λαμβάνει, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αντίστοιχες παροχές μειωμένες κατά ήμισυ μέχρι λήξη αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ενίσχυσης.

Οι παραπάνω παροχές συνεχίζουν να καταβάλλονται περίπτωση επαναπρόσληψης του αναζητούντος εργασία εργοδότη, απασχοληθεί τα (2) πριν από έναρξη λήψης του επιδόματος ενίσχυσης.

Εάν, πριν από λήξη ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ενίσχυσης, λήξει λυθεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, επίδομα χορηγείται πλήρες μέχρι συμπλήρωση ανώτατης διάρκειάς του, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, κατά περίπτωση.»

Για τους ανέργους που βρίσκουν εργασία πλήρους απασχόλησης ενόσω εισπράττουν το επίδομα ανεργίας ή το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων θα συνεχίσει να καταβάλλεται το 50 % του επιδόματος ανεργίας για όσο διάστημα απομένει μέχρι τη λήξη του.

Για παράδειγμα αν ο άνεργος βρει δουλειά πλήρους απασχόλησης 5 μήνες μετά την έναρξη της επιδότησής του, που έχει εγκριθεί για 12 μήνες, θα συνεχίσει να εισπράττει το 50% του επιδόματος ανεργίας για άλλους 7 μήνες.

Στόχος της ρύθμισης είναι να δοθεί ισχυρό κίνητρο στους επιδοτούμενους ανέργους που έχασαν τη δουλειά τους πριν από μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, να βρουν εργασία πλήρους απασχόλησης αφετέρου να στηριχθούν με πρόσθετο εισόδημα εκείνοι που πραγματικά αναζητούν και βρίσκουν δουλειά. xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ