Πώς να κάνετε αίτηση για να πάρετε το επίδομα γέννας

Πώς να κάνετε αίτηση για να πάρετε το επίδομα γέννας

Αναδρομικά απο 1.1.2020 θα ισχύσει η καταβολή του επιδόματος γέννησης ύψους 2.000 ευρώ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων "Επίδομα γέννησης και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε στην Βουλή και η συζήτηση του ξεκινάει την επόμενη Δευτέρα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα όσοι απέκτησαν παιδί από 1.1.2020 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά την ψήφιση του νόμου και μετά από έκδοση σχετικής εγκυκλίου και ανακοίνωσης θα δοθεί η ημερομηνία έναρξης της νέας πλατφόρμας για το επίδομα γέννησης.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά:
- στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού ή

- στην εφαρμογή του διαδικτυακού τόπου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το επίδομα γέννας. Μετά την έγκριση της αίτησης το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα προχωράει στην κατάθεση των χρημάτων ύψους 1.000 ευρώ και στην συνέχεια μετά από 6 μήνες θα δίνεται το υπόλοιπο ποσό ύψους 1.000 ευρώ σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό.

Στόχος είναι η χορήγηση του επιδόματος γέννας να είναι οριζόντια και σχεδόν καθολική.
Για το λόγο αυτό, η πρόσβαση στο επίδομα τίθεται υπό δύο προϋποθέσεις:
α) εισοδήματος κάτω από ένα όριο και
β) μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Τα ποσά των κριτηρίων
Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

-60.000 ευρώ για μονή μητέρα, χωρίς άλλα παιδιά.
-70.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς άλλα τέκνα.
-70.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια με ακόμα ένα ανήλικο.
-80.000 ευρώ για ζευγάρι με ακόμα ένα ανήλικο παιδί.
-80.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια με ακόμα δύο ανήλικα.
-90.000 ευρώ για ζευγάρι με ακόμα δυο ανήλικα παιδιά.
-90.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια με ακόμα τρία ανήλικα
-100.000 ευρώ για ζευγάρι με άλλα τρία ανήλικα τέκνα.

Ως προς το κριτήριο διαμονής: το επίδομα χορηγείται στους δικαιούχους που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν την ιδιότητα του

α) Έλληνα πολίτη,
β) ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,
γ) πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,

ενώ στην περίπτωση δικαιούχου, πολίτη τρίτης χώρας, η χορήγηση του επιδόματος τελεί υπό την προϋπόθεση απόδειξης μόνιμης διαμονής στη χώρα τα τελευταία δώδεκα χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή, η δωδεκαετής παραμονή εκλαμβάνεται ως ικανή διάρκεια για την απόκτηση ισχυρού βιοτικού δεσμού των δικαιούχων με τη χώρα και την ελληνική κοινωνία.

Τα βήματα
Με την γέννηση του νέου τέκνου προβλέπεται δήλωση γέννησης που έλαβε χώρα σε μαιευτήριο ή μαιευτική κλινική/τμήμα νοσοκομείου και δημιουργία υποσυστήματος του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης.

Η κατάρτιση της δήλωσης γέννησης που έλαβε χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων γίνεται με τη χρήση του υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών.

Η δήλωση γέννησης καταρτίζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος που έλαβε χώρα ο τοκετός.

Στη δήλωση γέννησης καταχωρίζονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Στην ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτείται το όνομα, το επώνυμο, τη δημοτικότητα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και, εφόσον υφίσταται, τον Φορέα Ασφάλισης του νεογνού.

Με την ληξιαρχική πράξη γέννησης ο γονιός θα μπορεί να υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα και μετά από έγκριση της αίτησης θα προβλέπεται η χορήγηση της πρώτης δόσης ύψους 1.000 ευρώ.

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ