Πότε θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα

Πότε θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα δικαιούνται οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Η τελευταία ημέρα της προθεσμίας καταβολής του είναι η Μεγάλη Τετάρτη που φέτος πέφτει στις 20 Απριλίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Πάσχα.

Φυσικά κάθε εργοδότης μπορεί να καταβάλει το Δώρο Πάσχας στους εργαζόμενους και νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία. Η τελευταία ημέρα της προθεσμίας καταβολής του Δώρου Πάσχα είναι η Μεγάλη Τετάρτη που φέτος πέφτει στις 20 Απριλίου. xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ