Φορολογικές δηλώσεις: Ποια ζευγάρια υποβάλουν υποχρεωτικά χωριστή δήλωση

Φορολογικές δηλώσεις: Ποια ζευγάρια υποβάλουν υποχρεωτικά χωριστή δήλωση

Η Εφορία δεν είναι αυτή που χωρίζει τα ζευγάρια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έγγαμοι δεν θέλουν το «φορολογικό» διαζύγιο και προτιμούν να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση.

Με την υποβολή κοινής δήλωσης οι σύζυγοι γλιτώνουν από τις παγίδες των χωριστών δηλώσεων που κρύβουν έξτρα φόρο. Ο ένας μπορεί να καλύψει τον άλλο στα τεκμήρια αλλά και στις αποδείξεις που θα λείπουν.

Άλλωστε με την υποβολή κοινής δήλωσης ο κάθε σύζυγος έχει και το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα. Πληρώνει το φόρο που προκύπτει για το εισόδημά του ή εισπράττει ο ίδιος χωρίς να γίνεται συμψηφισμός με την οφειλή που μπορεί να έχει ο άλλος σύζυγος, την επιστροφή φόρου που δικαιούται.

Έτσι και φέτος, ο αριθμός των φορολογούμενων που επέλεξαν να πάρουν «φορολογικό διαζύγιο» και να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις είναι σχετικά μικρός με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν υπερβαίνει τις 40.000.

Ποια ζευγάρια παίρνουν «φορολογικό διαζύγιο»
Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ζευγάρια που θα πρέπει υποχρεωτικά να χωρίσουν οι δρόμοι τους προς την Εφορία.

Πιο συγκεκριμένα οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν υποχρεωτικά χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος.

-Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. xx
back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ