Έρχεται αύξηση αγροτικών επιδοτήσεων

Έρχεται αύξηση αγροτικών επιδοτήσεων

Αυξήσεις κονδυλίων στην γεωργία κατά 7%, προτείνει η Κομισιόν για την περίοδο 2021-2027, για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Οπως τονίζει η Επιτροπή, αποφάσισε να προτείνει την αύξηση των διαθέσιμων πόρων ώστε να στηριχθούν οι γεωργοί και οι αγροτικές περιοχές για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και την προσαρμογή στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και ειδικότερα στις δύο νέες στρατηγικές «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και την ανάκτηση της βιοποικιλότητας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, προτείνεται η ενίσχυση του προϋπολογισμού του πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου κατά 16,5 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, ώστε να στηριχθούν οι αγροτικές περιοχές που θα έχουν ζωτικό ρόλο στην υλοποίηση της πράσινης μετάβασης.

Παράλληλα, προτείνονται ακόμη δύο αυξήσεις, εκτός Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίες θα προέλθουν από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2021-2027). Η πρώτη αφορά τον πυλώνα εγγυήσεων του Γεωργικού Ταμείου, όπου προβλέπεται αύξηση των πόρων της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές και η δεύτερη των πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης του Γεωργικού Ταμείου με αύξηση 5,6 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές.xx

Η νέα πρόταση
Με την αναθεωρημένη αυτή πρόταση η Επιτροπή προτείνει συνολική χρηματοδότηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ύψους 391,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές για την παραπάνω επταετία. Αυτό το συνολικό ποσό αποτελεί το άθροισμα των 290,7 δισ. ευρώ τον πυλώνα εγγυήσεων (άμεσες ενισχύσεις και σχετικές με την αγορά δαπάνες) και των 100,7 δισ. ευρώ για τον πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης.

Τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης έως και το 15% των κονδυλίων της ΚΑΠ που τους αναλογούν. Με τη δυνατότητα αυτή θα μπορούν να προσαρμόσουν καλύτερα την πολιτική στις προτεραιότητες του γεωργικού τους τομέα.

back to top

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ